BEŞ YAŞ ALTI BEBEKLERDE ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEK İÇİN D VİTAMİNİ TAKVİYESİ İŞE YARIYOR MU?

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Haftalık Bilimsel Tıbbi haber Gazetesi Kanıtlar’ dan:

Beş Yaş Altı Bebeklerde Enfeksiyonları Önlemek İçin D Vitamini Takviyesi 27.11.2016 / Yazar: Yakoob MY ve ark. / Güncellik: Haziran 2016

Cochrane derleme özeti

Arka plan

D vitamini kemik büyümesi ve bağışıklık işlevi için önemli bir mikro-besindir. Eksikliği rahitise neden olur ve solunum enfeksiyonları gibi çeşitli enfeksiyonlarla ilişki gösterir. Birkaç çalışmada çocuklarda D vitamini eksikliğiyle enfeksiyonlar arasında bir ilişki bildirildi ve D vitamininin bağışıklık sistemindeki rolüne bağlı olduğu düşünüldü. Bu sistematik derlemede beş yaş altı bebeklerde enfeksiyonlardan korunma için D vitamini takviyesinin rolü araştırıldı. Araştırmalarda pnömoni, tüberküloz (TB), ishal ve sıtma gibi enfeksiyonlar çalışıldı.

Çalışma özellikleri

17 Haziran 2016’ya kadar olan kanıtlar incelendi ve 5 yaş altı toplam 3198 çocukla yürütülen 4 araştırma derlendi. Derlenen çalışmalar Afganistan, İspanya ve ABD’de yürütüldü.

Önemli bulgular

Derlemede D vitamini takviyesinin ölümler (düşük kalitede kanıt); ilk ya da tek episod pnömoni görülmesi; veya hastane testleri ile konfirme edilmesine bakılmadan pnömonili çocuklar üzerine bir etkisi belirlenemedi (orta kalitede kanıt).

Kısıtlı kanıtlar D vitamini alan ve almayan çocuklar arasında ilk ya da tekrar ishal episodlarında âşikar bir fark olmadığını gösterdi.

Hastaneye yatışlar sadece bir küçük çalışmada araştırıldığından D vitamininin buna etkisi olup olmadığını bilmiyoruz (çok düşük kalitede kanıt).

Takviye dönemi sonunda ortalama serum D vitamini konsantrasyonu, takviye yapılan çocuklarda daha yüksek bulundu (düşük kalitede kanıt). Afganistanda yapılan bir büyük araştırma, konfirme edilmiş pnömonide tekrarlayan episodlarda bir artış gösterdi; ancak konfirme edilen ve edilmeyen pnömonilerde göstermedi. Derlenen çalışmalarda sonuç ölçütü olarak TB veya sıtma raporlanmadı.

Kararlar

Bir büyük çalışma beş yaş altı çocuklarda D vitamininin ölümler veya solunum enfeksiyonlarına  bir etkisini göstermedi. TB ve sıtma gibi başka enfeksiyonlardan korunmada D vitamini takviyesini değerlendiren araştırma bulamadık.

Kaynak

Yakoob MY, Salam RA, Khan FR, Bhutta ZA. Vitamin D supplementation for preventing infections in children under five years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD008824. DOI: 10.1002/14651858.CD008824.pub2

Kaynak: http://www.kanitlar.com/single-post/2016/11/27/Be%C5%9F-Ya%C5%9F-Alt%C4%B1-Bebeklerde-Enfeksiyonlar%C4%B1-%C3%96nlemek-%C4%B0%C3%A7in-D-Vitamini-Takviyesi

 

Siz de yorumunuzu paylaşın: