HER 40 ÇOCUKTAN BİRİ OTİSTİK

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Pediatrics dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre USA’ da her 40 çocuktan biri otistik.

Bu, 3-17 yaş arasında 1.5 milyon çocuğun (%2.5) otistik olduğu anlamına geliyor.

Otizme 1980’ li senelerde 10 binde 2 ila 4 çocukta rastlanıyordu, 2000’ de her 150 çocuktan birine otizm teşhisi konduğu bildirildi.

CDC tarafından bu sene yayınlanan bir raporda ise 2014 senesi verilerine dayanılarak her 59 çocuktan birinin otistik olduğu bildirilmişti.

2017’ deki National Health Interview Survey’ de ise çocukların yüzde 2.76’ nının otistik olduğu sonucuna ulaşılmıştı.

Otizmin ülkemizdeki görülme sıklığı hakkında güvenilir bir bilgiye rastlamadım ama hastalığın bizde de arttığına hiç şüphe yok.

Araştırma 50 binden fazla ebeveynden alınan bilgilerle yapıldı

Araştırma, US Census Bureau tarafından 17 yaşına kadar çocukları olan 50 binden fazla ebeveynden toplanan bilgilerle gerçekleştirildi.

Elde edilen bilgiler, çocukların dörtte birinden fazlasının hastalık belirtilerine karşı ilaç kullandığını ve üçte ikisinin de davranış tedavisi gördüğünü ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, hastalığa erkek çocuklarda ve gelir seviyesi düşü ailelerde daha fazla.

Otizm neden artıyor

Otizmdeki artışta, teşhis kriterlerinin değişmesi, hastalığın bildirimi ve farkındalığın artmasının da rolü olabilir ama oran bu faktörlerin bir dereceye kadar etkisi olabilir.

Bu araştırmanın metodu farklı olduğu için öncekilerle kıyaslanması doğru değilse de otizmin giderek artmakta olduğu bir gerçek.

Tıp fakültesinde öğrenci iken biz de hocalarımız da otizm diye bir hastalığın adını bile duymamıştık.

Otistiklerin tıp eğitimi olmayan halk tarafından bile tanınması ve hatta hemen herkesin çevresinde bir otistik çocuk olması hastalığın arttığının açık ve net göstergesidir.

Gelelim neticeye

Uzmanlar, otizmdeki artışın çevresel faktörlere bağlı olduğu hakkında hemfikir olmakla beraber bu artışın kesin sebebi veya sebepleri bilinmiyor.

Bunu, hastalığa karşı farkındalığın artması ve teşhisin kolaylaşmasıyla izah etmek gerçeklere göz yummaktan, kendimizi kandırmaktan başka bir şey olamaz ve bunun kimseye bir faydası da yoktur.

Bilim dünyası, otizmdeki bu hızlı artışı gerçek bir artış değil diye küçümsememeli, hastalığın gerçek sebeplerini araştırmaya yoğunlaşmalıdır.

Bu gidişte dünya otistiklerden geçilmez olacak.

Kaynak: http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2018/11/21/peds.2017-4161

Siz de yorumunuzu paylaşın: