REMDESİVİR TEDAVİSİNİN İŞE YARAMADIĞI GÖSTERİLDİ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Ağır akut solunum sendromu enfeksiyonu ve orta derecede pnömoni (akciğerde infiltrasyonlar ve oda havasında oksijen satürasyonu %94 altında) olan KOVİD hastalarında remdesivirin etkinliği incelendi.

Randomize araştırmada 199 hastaya 5 gün remdesivir, 197 hastaya 10 gün remdesivir verilirken kontrol grubunda yer alan hastalara standart bakım uygulandı. Remdesivir damar yoluyla ilk gün 200 mg sonraki günler 100 mg olarak uygulandı.

Hastalar 11. gün ölümden (kategori 1) taburcu olmaya (kategori 7) kadar değişen 7 puanlı bir skorlama ile değerlendirildi.

Hastaların yüzde 56’ sında kalp-damar hastalığı, yüzde 42’ sinde hipertansiyon ve yüzde 40’ ında da diyabet vardı.

11. günde 5 günlük remdesivir grubundaki hastaların, standart bakım alanlara göre istatistiki olarak anlamlı şekilde daha yüksek puanlara sahip oldukları ama 10 gün remdesivir alanlarda kontrol grubu arasında bir fark bulunmadı.

28 gün sonra, 5 gün remdesivir alanlardan 2, 10 gün alanlardan 3 ve standart bakım grubunda yer alanlardan 4 kişinin öldüğü belirlendi.

Bulantı, potasyum düşüklüğü ve baş ağrısı remdesivir grubunda daha sık idi.

Araştırmacılar çalışmalarını şu sözlerle yorumluyorlar:

10 gün remdesivir verilen grupla standart bakım grubu arasında 11. gün sonunda klinik durum bakımından anlamlı bir fark bulunmadı.

5 günlük remdesivir küründe yer alan hastalar, standart bakıma kıyasla klinik durumda istatistiksel olarak anlamlı bir farka sahipti, ancak farkın klinik önemi belirsizdi.

Kanada Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavisi için "Remdesivir"i onayladı |  Independent Türkçe

Remdesivir, nükleotid analoglarısınıfına ait bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola ve Marburg virüsüne karşı geliştirilmiş, daha sonra aralarında RSV, Junin, Lassa, Nipah, Hendra gibi tek sarmallı RNA virüslerine karşı denenmiştir.

SARS ve MERS’ de de kullanılan ama etkinlik ve emniyeti ispatlanmayan bu ilaç hiçbir hastalık için ruhsat alamamıştır.

Gelelim neticeye

Bu sonuçlar remdesivirin hiçbir işe yaramadığını göstermekle beraber araştırmacılar ayıp olmasın diye biraz işe yarıyormuş şeklinde yorumlamışlar.

Bu arada remdesivir tedavisinin bir kürünün maliyetinin 3.120 $ olduğunu hatırlamakta fayda var.

Kaynak: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769871

Yazı için 1 yorum yapılmış:

  1. Aytunç dedi ki:

    Bu ilaç bizde kullanılmıyor diye biliyorum. Bizde Plaquenil ve azitromisin veriliyor. Bir de Favipravir denen ilaç.

Siz de yorumunuzu paylaşın: