PSİKİYATRİK HASTALARDA KOVİD ÖLÜM RİSKİ 2 MİSLİ YÜKSEK

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

KORCAN AYATA: "Bu sağlıksız ortamda, hastalığı geçiren veya aşısını olan insanlar bile rahat bırakılmıyor. Psikolojik işkence tüm kanallardan devam ediyor. Maske-mesafe-musluk tek çözümdü. Sonra aşılar insanlığı kurtaracak dendi. Şimdi aşılar yetersiz, ekstra doz ve tedbirler lazım deniyor." Kaynak: https://twitter.com/korcanayata/status/1420521044805361665?s=20

***

Ruh hastalığı, özellikle de psikotik veya duygudurum bozukluğu olan hastaların, Kovid-19 enfeksiyonundan ölme ihtimali, psikiyatrik bir hastalıkları olmayanlara kıyasla iki kat fazla bulundu (1, 2).

Araştırmacılar, bu hastalara, diyabet veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar gibi diğer yüksek riskli kişilerle aynı şekilde bakılması ve bunlarda aşılamaya öncelik verilmesi gerektiğini söylüyorlar,

Araştırma, 22 ülkede Kovid-19 teşhisi olan hastalarda mortalite, hastane ve yoğun bakıma yatış risk tahminlerini inceleyen 33 araştırmanın değerlendirilmesiyle yapıldı.

Meta-analiz için bu çalışmaların 1.47 milyon kişi üzerinde yapılan 23’ ü kullanıldı; bunların 43.938’ inde bir psikiyatrik hastalık bulunuyordu.

Herhangi bir eşlik eden akıl hastalığı varlığının, Kovid-19 ölüm riski ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar ölüm riskini psikiyatrik bozukluk türüne göre sınıflandırdıklarında, en sağlam ilişkiler psikotik ve duygudurum bozuklukları için vardı.

Madde kullanım bozuklukları, zihinsel engelliler ve gelişimsel bozukluklar, yalnızca kaba tahminlerde daha yüksek ölüm oranıyla ilişkilendirildi ama anksiyete bozuklukları ile ilişkili ölüm riskinde artış yoktu.

Çalışmada, psikiyatrik hastalığın neden Kovid-19 ölüm riskini artırdığını araştırılmamış olmakla beraber bunun immün-enflamatuar değişiklikler gibi biyolojik süreçlerle ilişkili olabileceğini düşünülüyor.

Buna gerekçe olarak da özellikle psikotik bozukluklar ve duygudurum bozukluklarının, immünogenetik anormallikler, yüksek sitokin konsantrasyonları, otoantikorlar, akut faz proteinleri ve anormal lökosit hücre tipi sayıları dâhil olmak üzere çeşitli immün değişikliklerle ilişkili olması gösteriliyor.

Bu durum, bağışıklık sistemleri zayıfladığı ve enfeksiyonla daha az savaşabildiği için Kovid-19’ u takiben ölüm riskleri artan yaşlılara benzetilebilir.

Sosyal izolasyon, beslenme bozukluğu, fiziki inaktivite, alkol ve sigara kullanımı ve uyku bozukluklarının ve hastalarda sık görülen diyabet, kalp-damar hastalıkları ve solunum hastalıkların ve tıbbi bakıma ulaşamamanın da rolleri de olabilir.

Antidepresan ilaç kullanımının mortaliteyle ilişkisi olmadığı ama antipsikotik ve anksiyolitik ilaçların mortaliteyi artırdığı tespit edildi. Bunda, bu tür ilaçların ritim bozukluğu ve pıhtılaşma risklerini artırmaları ve Kovid tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşimleri rol oynayabilir.

Mortalite, ülkeden ülkeye değişiyordu ve en düşük oranlar Avrupa ve ABD’ de idi.

Genel olarak, ruh hastalığı olan KOVİD hastaları için hastaneye yatış riski yaklaşık iki katıydı, ancak bozukluğa göre sınıflandırıldığında, madde kullanımı ve duygudurum bozuklukları için yalnızca önemli ölçüde artan bir risk vardı.

Araştırmacılar, risk altındaki bu hasta grubunda Kovid’ i yönetmek ve önlemek için hedefli yaklaşımlara ihtiyaç olduğuna, psikiyatrik hastalıkları olanlara da diğer kronik hastalığı olanlardaki gibi aşı önceliği tanınması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Daha önce CDC’ nin 550 bine yakın Kovid hastası üzerinde yaptığı geniş kapsamlı bir araştırmada "kaygı ve korku ile ilgili hastalıkları" olanların ölüm riskinin obez ve diyabetikler derecesinde olduğu gösterilmişti (3).

Gelelim neticeye

Salgın hastalıklar gibi toplumsal seviyede korku uyandıran durumlarda toplum ruh sağlığının ne kadar önemli olduğu aşikârdır.

Sadece psikiyatrik hastalığı olanların değil tüm toplumun ruh sağlığının yerinde olması ve moral, motivasyon ve maneviyatının yüksek tutulması için azami gayret gösterilmelidir.

Halkın iyi niyetle de olsa kimi zaman korkutulması, kimi zaman tehdit edilmesi, kimi zaman hakir görülmesi şeklindeki yaklaşımların hiçbir faydası olmadığı gibi tam aksine birçok riskleri barındırdığına inanıyorum.

KOVİD’ le mücadelede başta müzik, mizah, spor olmak üzere insan ruh sağlığını müspet etkileyecek faaliyetlerinin teşvik edilmesi çok faydalı olacaktır.

Kaynaklar:

https://www.medscape.com/viewarticle/955237#vp_2

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00232-7/fulltext

https://ahmetrasimkucukusta.com/2021/07/25/yazilar/tip-yazilari/corona-virus/kaygi-ve-korkuyla-ilgili-hastaliklar-agir-kovid-ve-olum-riskini-kronik-hastaliklar-kadar-artiriyor/

Psych News Alert: Family Involvement in Care of Hospitalized Psychiatric  Patients May Boost Discharge Planning, Follow-up Care

***

EK 1 (30.7.2021): TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ benim gibi "dellenmiş" olmalı: Ekran karşısında fazla zaman geçirmeyin Düzenli egzersiz yapın Güneş ışığı ve temiz hava alın Uyku düzene dikkat edin Beslenmenize dikkat edin Sigara, alkol ve her tür madde kullanımından kaçının psikiyatri.org.tr/TPDData/Upload

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: