TÜM DÜNYA KANDIRILDI, TEHDİT EDİLDİ, ZORLANDI

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

PhD Korcan Ayata‘ nın tivit dizisi:

“AstraZeneca durduruldu, toplatıldı, geri çekildi… Aynı teknolojiyi kullanan J&J’in akibeti de aynı olmuştu…” “Bunlar mRNA aşısı değil. Türkiye’de kullanılmadı, burada kullanılan mRNA aşıları son derece güvenli ve etkili…” Çekirdeğimi aldım izliyorum

Öncelikle bu izin iptali sembolik, zaten bu aşılar 2 (yazı ile iki) yıldır kullanılmıyor. Kullanılmayan aşıları “güvensiz” ilan ederek, diğerlerini güvenli gösterip aklamaya çalışanlar kabak gibi ortaya çıkıyor.

En çok ayranı yapıp, neredeyse bütün hükümetlere şakır şakır pazarlayan, bu süreçte diğer bütün ayranlara ekşi diyenler tabi ki hiçbir zaman benim ayranım ekşi demeyecek. Varsa yoksa hep o öteki ayranlar ekşi… yerseniz.

Buraya tekrar yazıyorum: BioNTech, Moderna gibi mRNA aşıları, AstraZeneca, J&J, Sputnik gibi adenovirüs aşılarından daha güvenli değil

Tüm Covid aşıları için BİR numaralı ağır ters etki problemi UYGULAMA politikaları yüzünden olmuştur. GEREKSİZ sayıda doz, SIK aralıklarla, İHTİYACI OLMAYAN kişilere OTOMATİK yapıldı. İnsanlar kandırıldı, tehdit edildi, zorlandı…

Daha önce geniş çaplı uygulanmamış, uzun dönem etkinlik ve güvenlik verisi olmayan, FAZ çalışmaları tam yapılmamış, vücuda dağılımı ve biyolojik mekanizmaları tam olarak çözülmemiş/anlaşılmamış uygulamaları, acil durum diye başlayıp, herkese, arka arkaya önerenler sorumludur. NET

İKİ Numaralı ters etki sebebi yukarıdaki ile paralel olarak, HASTALIĞI GEÇİRMİŞ KİŞİLERE veya VİRÜSÜN YOĞUN ETKİ GÖSTERDİĞİ DÖNEMLERDE aşı uygulanması.

Uygulamaların acele yapılması, aspirasyon kontrolünün atlanması.

ÜÇ Sırada ise sonrası oluşan ters etkilerin “AŞI İLE ALAKASI YOK” denilerek yok sayılması ve ek dozlara devam edilmesi var. Bu meşhur “AŞIDAN DEĞİLDİR” lafı, aşıdan zarar görenlerin yakasını asla bırakmadı.

DÖRT Numara, üretim ve uygulama sürecinde yapılan değişiklikler. FAZ çalışmasında kullanılmamış üretim aşamaları ve saklama koşullarının kullanılması. (-80ile başla +4’le devam.) Kalite kontrolün tam yapılmaması, aşı içeriğine DNA, plazmid kalıntısı gibi kirleticilerin karışması.

BEŞ Sırada aşıların kullanıma alındığı anda, aşıların hedeflediği spike proteinin artık ortada olmaması geliyor. En baştan tasarım ve strateji hataları yüzünden, her yeni varyantta hedefi bloke eden antikorların sürekli azalması. Bloke etmeyen antikorların ADE’ye göz kırpma

Son olarak ALTI numara. Tüm yukarıda sıralanan ve unuttuğum konularda uyarı yapanları, her türlü hakaret, şikayet, mobbing uygulayarak susturmaya çalışanlar, ve onların vasıfsız piyonları.

Kaynak: https://x.com/korcanayata/status/1788279306809913530

***

EK 1 (9.5.2024): ÖZCAN YÜCEL 

Covid aşıları ne güvenliydi ne de etkiliydi. Bunun bilimsel verileri hep vardı ve hep söyledik, yazdık.

Yüzde 100 etkili dediler. Buna rağmen aşı yaptıranların büyük bir kısmı bir kere Covid geçirdi. (Bu gerçeği şu yalanla örtmeye çalıştılar. Covid geçiriyorlar ama hafif geçiriyorlar!!).

Oysa (aşı öncesi dönemde de) Covidi insanların %96’sı zaten hafif semptomlarla atlatıyordu.

“Uzun dönem sonuçları yok! bu aşıları top yekün herkese yapamayız, yamamalıyız” diyenler “bilim dışı, bilim karşıtı, orta çağdan kalma vs..” ile yaftalandı.

Batıda yaygın olarak kullanılan dört aşı firmasından J&J ve AstraZeneca verdiği zarardan ötürü ruhsat iptaline gidildi. Bu karara nasıl varıldı?

Efendim Uzun dönem sonuçlarına göre!!!!!!

Kaynak: https://x.com/drozcanyucel/status/1788435043469115635

***

EK 2 (9.5.2024): KORCAN AYATA 

Yeni makale: Antiviral tedavi gören bağışıklığı baskılanmış hastalarda SARS-CoV-2’nin yakınsak evrimine dair kanıtlar. Basitleştirilmiş Bulgular: -Hastanede yatan ve bağışıklık sistemi zayıf hastalarda virüsün daha fazla değiştiği görüldü. -Bağışıklık sistemi zayıf bazı hastalarda, virüsün ilaçlara karşı dirençli hale gelmesi riski daha yüksekti. -Bu dirençli virüsler, sonradan ortaya çıkan Omicron varyantlarında da görüldü.

K: https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-024-02378-y

Makale: Evidence of SARS-CoV-2 convergent evolution in immunosupressed patients treated with antiviral therapies

Detaylı Açıklama:

Çalışma, hastaneye yatmış ve bağışıklık sistemi zayıf hastalarda COVID-19 virüsünün daha fazla değiştiğini gösteriyor. Bu hastalarda virüsün genomunda daha fazla mutasyon olduğu ve bu mutasyonların bazı durumlarda virüsün ilaçlara karşı direnç kazanmasına yol açtığı gözlemlenmiş.

Araştırmacılar, bağışıklık sistemi zayıf bazı hastalarda virüsün nötralizan antikorlardan kaçmak için mutasyonlar geliştirdiğini de bulmuşlar. Bu mutasyonlar, daha sonra ortaya çıkan Omicron varyantlarında da yaygın olarak görülmüş.

Hasta Örnekleri:

Çalışmaya dahil edilen 192 hastanın çoğu 50 yaşın üzerinde (ortalama yaş erkek: 68; kadın: 67) ve %99’u en az bir doz COVID-19 aşısı olmuştu. Bu hastalar arasında %64’ü COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırıldı ve %39’unun immün baskılanması mevcut.

192 hastadan aşısız olan 1 ve aşı durumu bilinmeyen 1 kişi bağışıklığı baskılanmış grupta ve tabloda da görüldüğü gibi yoğun bakıma yatan grupta değil. Bu iki kişinin bağışık baskılanma sebebi organ nakli sonrası kullandıkları ilaçlar.

 
Resim
 

Hastalarda belirlenen SARS-CoV-2 varyantlarının detaylı haritası. Kasım 2021’den Kasım 2022’ye kadar gerçekleştirilen çalışmada, Delta varyantından Omicron varyantına (BA.1, BA.2, BA.4 ve BA.5 alt soyları) geçişi gözlemlenmiş.

 
Resim

SARS-CoV-2 Mutasyon Çeşitliliği hastaneye yatmış ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda daha yüksek. Ancak bağışıklığı baskılanmış hastalarda, hastaneye yatırılıp yatırılmamanın, mutasyon seviyelerini etkilemediğini gözlemlenmiş.

🟥I/H: Bağışık baskılanmış, hastaneye yatmış
🟨I/NH: Bağışık baskılanmış, hastaneye yatmamış
🟩NI/H: Bağışık baskılanmamış, hastaneye yatmış
🟦NI/NH: Bağışık baskılanmamış, hastaneye yatmamış
Resim
 

Yani neymiş, varyant fabrikasının adresi başkaymış. Varyant oluşmasın diye herkesi Covid aşısına boğmak bilimsel değilmiş.

Kaynak: https://x.com/korcanayata/status/1788618689387884593

***

EK 3 (10.5.2024): DSÖ, Dünya Bankası ve G20’nin iddiaları, pandemik tehditlerin aciliyetini ve yükünü büyük ölçüde yanlış yansıtıyor. Pandemi hazırlıklarının çoğunun ardındaki varoluşsal tehdit anlatısının derinden kusurlu olduğunu savunuyor.

*

Uluslararası kuruluşlar insanlığa yönelik “varoluşsal bir tehdit” iddiasında bulunduklarında ve ülkelerin acilen harekete geçmesini savunduklarında, kendi verileriyle tutarlı oldukları güvenli bir varsayım olmalıdır.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Bankası ve Yirmiler Grubu’nun (G20) iddialarının altında yatan veriler ve kanıt niteliğindeki alıntılar incelendiğinde, bulaşıcı hastalık salgınlarının, yani pandemi tehdidinin aciliyetinin ve yükünün büyük ölçüde yanlış ifade edildiği rahatsız edici bir tablo ortaya çıkarıyor.

Temel belgelerdeki bu tutarsızlıklar ve pandemiye hazırlık için yaptıkları tekliflerindeki ifadeler önemli politika ve mali sonuçlar doğurmaktadır.

Bu yanlış öncüllere dayanan orantısız pandemi hazırlığı, mali ve siyasi kaynakların daha yüksek yük getiren küresel sağlık önceliklerinden gereksiz yere saptırılması yoluyla önemli bir fırsat maliyeti riski taşımaktadır.

DSÖ Üye Devletleri, Mayıs 2024’teki Dünya Sağlık Asamblesi’nde uluslararası sağlık acil durumlarının yönetilme şeklini dönüştürmeyi planlarken, durup yeniden düşünmek ve gelecekteki politikanın ihtiyaç kanıtlarını yansıtmasını sağlamak için çok önemli bir ihtiyaçtır.

Makale: Urgent pandemic messaging of WHO, World Bank, and G20 is inconsistent with their evidence base

Kaynak: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.13390

***

EK 4 (10.5.2024): Radyoloji Uzm. Dr. Ali Yurtlak: “Covid aşısı damarlarda tıkanmaya sebep oluyor diye haberler görüyoruz. Ne kadar gerçekçi? Çok gerçekçi.” “Biz daha önce damar tıkanıklığına sebep olan pıhtı gelişimlerini nadir olarak görüyorduk, artık rutine bindi.”

Kaynak: https://x.com/kalpkrizleri/status/1788534494091190642

***

EK 5 (10.5.2024): MELİH ALTINOK BUYURUN SİZE AŞILARIN UZUN DÖNEM SONUCU
Bizde BioNTech’çilerin isimleri belediye tesislerine veriledursun, Batı’da J&J ve AstraZeneca aşıların ruhsatı iptal ediliyor.
Neden mi?
İptal sebebini pandemide, “Uzun dönem sonuçları yok. Bu aşıları topyekûn herkese yapamayız, yapmamalıyız” diyen Dr. Özcan Yücel dün tek cümleyle özetliyor:
“Aşıların uzun dönem sonuçlarına göre verdikleri zarar!”
O günlerde kendini bilimin yegâne temsilcisi ilan edip Yücel gibi cesur hekimleri uyarılarından ötürü aforoz eden akademiklerin yorumlarını bekliyoruz.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/melihaltinok/2024/05/10/muhalif-medyada-ganimet-panigi

***

EK 6 (18.5.2024): FERHAT ARSLAM

DEZENFARMASYONLA MÜCADELE EDEN DR MÜSVEDDELERİNE

1- VİRÜS DOĞALDI

2- AŞI %100 KORUYORDU

3- HİC YAN ETKİSİ YOKTU

4- AŞİSIZLAR HER KIŞ ÖLÜYORDU HEM DE 400 KAT

5- FAVİPRAVİR, PLAZMA , MOLNUPRAVIR ETKİLİYDİ

6- MAYMUN ÇİÇEĞİ , KIZAMIK BİZİ KIRIYORDU

7- MASKE KORUYUCU İDİ

8- KAPANMALAR ISE YARIYORDU.

ULAN SIZIN BEN BU MÜCADELENİZİN İCINE TÜKÜREYİM!

Kaynak: https://x.com/Ferhatarslandr/status/1791806734119420104

KORCAN AYATA

9-Bulaşıcılığı engelliyordu

10-Hastalığı geçirmek aşı kadar korumuyordu

11-Herkes 3doz (çocuklar dahil) aşılanmadan pandemi bitmeyecekti

12-Aşı içeriği sadece kasta kalacaktı, 2-3 günde kaybolacaktı

13-Varyant aşıları ülkemize gelmezse mahvolmuştuk

14-Aşısızlar varyant fabrikasıydı 15-Sinovac tuzlu sudan halliceydi

Kaynak: https://x.com/korcanayata/status/1791820368560169040

***

EK 7 (18.5.2024): Eski CDC Direktörü Dr. Robert Redfield, COVID-19 aşılarının “önemli yan etkilere” sebep olduğunu kabul ediyor: “Aşı yüzünden oldukça hasta olan çok sayıda insan var… bunu kabul etmemiz gerekiyor.”

Kaynak: https://x.com/drahmetrasim/status/1791919573668687943

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: