GEBELER HANGİ ANTİBİYOTİKLERİ GÜVENLE ALABİLİR?

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Günlük pratikte yaygın olarak kullanılan azitromisin ve klaritromisin sınıfı antibiyotiklerin gebeliğin ilk üç ayında alınmasının çocukta önemli doğum kusurları oranını etkilemediği bildirildi.

Bu ilaçlar özellikle solunum yolları ve deri enfeksiyonları için ve penisiline alerjisi olan hastalarda tercih ediliyor.

1998-2008 seneleri arasında Quebec Pregnancy Cohort verilerinden istifade edilerek gerçekleştirilen araştırma Pharmacoepidemiology and Drug Safety isimli dergide yayınlandı (1).

135869 kadından yüzde 1.7’ sinin gebeliklerinin ilk üç ayında makrolid sınıfı antibiyotik kullandıkları belirlendi.

Bunların 914’ ü azitromisin 734’ ü eritromisin, 686’ sı klaritromisin ve 9106’ sı da penisilin içmişlerdi.

Gebeliklerin yüzde 9.8’ inde önemli doğumsal malformasyonlar olmakla beraber antibiyotik tedavisi uygulananlarda herhangi bir risk artışı tespit edilmedi.

Doğumsal defekt nedir?

Vücudun herhangi bir organında (beyin, kalp, akciğer, karaciğer, bağırsak, kemik) doğuştan bir takım kusurlar olmasıdır.

Yarık damak, spina bifida (omurga açıklığı) , kalp defektleri, yemek borusu tıkanıklığı, Down sendromu bunlardan bazılarıdır.

Bu araştırmada önemli doğumsal kusur oranı yüzde 9.8 olarak bildiriliyor ki bu her 10 çocuktan birinde ciddi bir defekt olduğu anlamına geliyor.

Bu oran bana oldukça yüksek geldi.

Nitekim 1998-2001 tarihleri arasında New York’ ta gerçekleşen 1.024.714 canlı doğum için bu oran yüzde 4.1 olarak bildiriliyor (2).

22 Avrupa ülkesinde senelik 1.5 milyon doğumu kapsayan EUROCAT çalışmasına göre önemli doğumsal kusur oranının 2003-2007 seneleri için yüzde 2.39 (3).

Gebeler hangi antibiyotikleri güvenle alabilir?

Daha önce gerçekleştirilen bir çalışmada da gebeliklerinin ilk 3 ayında klaritromisin kullanan annelerin bebeklerinde doğumsal kusur oranlarında bir artış tespit edilmemiş olmakla beraber düşük oranı yüksek bulunmuştu (4).

Gebelikte genel olarak güvenli olduğu bilinen antibiyotikler penisilin (amoksilin, ampisilin, penisilin) ve sefalosporin sınıfı, eritromisin’ dir.

Daha seyrek kullanılan klindamisin, metranidazol ve nitrofurantoin de nispeten emniyetli kabul edilir.

Eritromisin de makrolid grubundan bir antibiyotiktir ama birkaç seneden beri ülkemizde bulunmamaktadır (5).

Oysa hem etkili ve emniyetli hem de çok ucuz bir antibiyotiktir.

Envaı çeşit kedi, köpek mamasının, türlü çeşitli kuşyeminin bulunduğu ülkemizde eritromisinin üretilmemesi hayret verici bir durumdur.

Gelelim neticeye

Bu araştırmaya dayanarak gebeliğin ilk 3 ayında azitromisin ve klaritromisin gibi makrolid antibiyotiklerin emniyetli olduğunu söylemek doğru olmaz.

Doğumsal kusur oranının dünya ortalamasının 2-3 misli yüksek bildirilmesi araştırmadaki verilerin doğru değerlendirilmesi konusunda ciddi şüpheler yaratıyor.

Bir başka önemli mesele de antibiyotiklerin çoğunun gereksiz yere kullanılıyor olmasıdır.

Gebe kadınlara antibiyotik yazarken bir değil 10 defa düşünmek gerekir!

Kaynaklar:

1. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.3900/abstract;jsessionid=486FA2F941FA492D352E0E49FB677F4D.f02t02

2. https://www.health.ny.gov/diseases/congenital_malformations/docs/98report.pdf

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824455

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301061

5. http://ahmetrasimkucukusta.com/2011/03/29/yazilar/elestirel-yazilar/ilac-endustrisi/eritromisin-neden-bulunmuyor/

Siz de yorumunuzu paylaşın: