ANTİBİYOTİKLER DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

European Journal of Endocrinology’ de yayınlanan bir araştırmaya gore bazı antibiyotiklerin sık kullanılması diyabet riskini artırıyor.

İngiltere’ de bir milyon insana ait verileri inceleyen uzmanlar belirli bir dönemde iki veya daha çok antibiyotik tedavisi verilenlerde tip 2 diyabet riskinin antibiyotik almayanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaştılar.

Diyabet teşhisinden en azından bir sene öncesinde 208 bin kişinin ne kadar antibiyotik kullanıldığı araştırıldı.

Bu antibiyotikler penisilin, sefalosporin, kinolon ve makrolid grubundandı.

Daha sonra da diyabeti olmayan aynı yaştaki 815 kişinin aynı sürede ne kadar antibiyotik kullandıklarına bakıldı ve bunların %50 kadarına antibiyotik verildiği tespit edildi.

Antibiyotik verilme oranı arttıkça diyabet riskinin de arttığı, bir kere antibiyotik kullanmanın, anti-viral ve mantar ilaçlarının riski etkilemediği görüldü.

Diyabet riski, 2-5 kere antibiyotik verilenlerde yüzde 8, 5’ den fazla verilenlerde ise yüzde 23 daha fazla idi.

Diyabet riski 2-5 sefer kinolon sınıfı antibiyotik kullananlarda yüzde 15, 5 kereden fazla kullananlarda ise yüzde 37 yüksek bulundu.

Bu araştırma bir sebep-sonuç ilişkisini göstermemekle beraber antibiyotiklerin bağırsaklardaki bakteri dengesini bozarak etkili oldukları düşünülüyor.

Gelelim neticeye

Bizde de son 10 senede diyabetteki %100 artışta bilinçsiz antibiyotik kullanımının rolünün olması çok muhtemel!

Kaynak:

http://www.eje-online.org/content/early/2015/03/24/EJE-14-1163.abstract?sid=ad19ab8c-81f4-4ce1-bab6-dd8fa23a7df7

Siz de yorumunuzu paylaşın: