KOVİD’ DE DÜŞÜK DOZ RADYOTERAPİ İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

KOVİD’ e bağlı ağır zatürre olan 10 vakada düşük doz radyoterapinin yani ışın tedavisinin hastaların kısa sürede iyileşmelerini sağladığı bildirildi.

RESCUE-119 isimli araştırma düşük doz ışın tedavisinin sitokin fırtınasını ve ödemi önleyebileceği hipotezine dayanıyor.

Araştırma, American Society for Radiation Oncology (ASTRO) 2020 senelik toplantısında sunuldu.

Araştırma 20 hasta üzerinde yapıldı, 10 hastaya tüm akciğerlere düşük doz (1.5 Gy) RT yapılırken kontrol grubuna sadece destekleyici bakım ve KOVİD’ e yönelik tedaviler uygulandı.

Hastalar 28 gün takip edildi ve RT uygulananlarda klinik iyileşmeye kadar geçen medyan süre neredeyse üç kat daha hızlıydı; kontrol hastaları için medyan süre 12 gündü.

Düşük doz radyoterapi alan hastalarda ortalama hastaneden taburcu olma süresi 12 gün, kontrol hastalarında 20 gündü.

Düşük doz radyoterapi aldıktan sonra sadece bir hastanın, kontrol grubunda 4 hastanın entübe edilmesi gerekti.

Seri röntgenlerde RT alan 10 hastanın 9’unda, kontrol grubundaki sadece dört hastada iyileşmeler gördü.

Kontrol hastalarına kıyasla düşük doz radyoterapi grubunda deliryumda da önemli bir iyileşme vardı.

RT’ den sonra enflamasyonu gösteren CRP ve LDH seviyeleri de hızla azaldı ama hayatta kalma süreleri iki tedavi grubu arasında farklı değildi. 28. günde her iki grubun% 90’ı hayattaydı.

RT’ nin çok iyi netice vermesi üzerine VENTED ve PRE-VENT adlarıyla geniş kapsamlı iki randomize çalışma planlandı.

Study on radiation therapy in severe Covid-19 treatment launches in Finland  | Yle Uutiset | yle.fi

Zatürrede düşük doz RT yeni bir metot değil

Enflamatuar hücreler radyasyona çok hassastır ve düşük doz RT romatoid artrit gibi diğer enflamatuar hastalıklarda da etkili bir biçimde kullanılmıştır.

Zatürrede RT’ den antibiyotiklerin keşfinden önce de faydalanılmıştır.

Bugün için KOVİD’ de mortaliteyi yani ölüm oranını azalttığı bilinen tek ilaç olan kortizon da akciğerlerdeki enflamasyonu baskılayarak etkili olmaktadır.

RT’ nin kısa ve uzun vadede çeşitli dokulara menfi tesirleri olabilir.

RT’ nin kendisinin de haftalar veya aylar sonra enflamasyona sebep olması mümkündür ve bu da hastalık yükü ve ölüm riskini artırabilir.

Gelelim neticeye

Az sayıda hasta üzerinde yapılan bir araştırmadan kesin bir kanaate varmak mümkün değildir.

Bu neticelerin, daha büyük hasta gruplarında randomize kontrollü araştırmalarla doğrulanması şarttır.

Az sayıda hasta üzerinde yapılan ve iyi sonuç verdiği bildirilen birçok ilacın geniş kapsamlı araştırmalarda etkisiz bulunduğunu unutmayalım.

Kaynak: https://www.medscape.com/viewarticle/940369?src=soc_tw_201107_mscpedt_news_onc_rescue119&faf=1

Siz de yorumunuzu paylaşın: