AKCİĞER KANSERİNDE KLASİK TEDAVİLER

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla

Bu yöntemler, bazı hastalarda tek tek uygulanırken, bazılarında çeşitli kombinasyonlar da gerekebilir. Mesela, bazı hastalara ameliyat edildikten sonra radyoterapi uygulanırken, bazılarına da hem kemoterapi hem radyoterapi yapılabilir.

CERRAHİ GİRİŞİM

Cerrahi girişim uygun olan hastalar için en etkili tedavi yöntemidir, ancak hastaların sadece %20 kadarında uygulanabilmektedir. Cerrahi girişimden önce,  kanserin hücre tipi belirlenmeli ve doğru evrelendirme yapılmalıdır. Ayrıca, hastanın genel durumunun, akciğer ve kalp fonksiyonlarının da yeterli olması gerekir. Akciğerin tamamı çıkarılacak olan hastalar ameliyattan önce çok iyi değerlendirilmelidir. Bazı hastalarda cerrahiden önce, medaistinoskopi adı verilen yöntemle lenf düğümlerinde sıçrama olup olmadığının da kesin olarak saptanması gerekir.

Cerrahi girişim, kanserin büyüklüğüne, bulunduğu yere göre değişik şeklerde yapılır. Bazı durumlarda, sadece kanserin bulunduğu akciğer kısmının çıkarılması yeterli iken, bazen bir akciğerin tamamının alınması da gerekebilir.

 KEMOTERAPİ

 Kemoterapiye, en duyarlı olan küçük hücreli kanserlerdir. Küçük hücreli olmayan kanserlerde kemoterapinin yaşam süresine belirgin bir katkısı yoktur. Kemoterapi, ileri yaştakilere, kilo kaybı çok olanlara ve genel durumu bozuk olanlara uygulanmamalıdır.

 Bu tedavi, genellikle birkaç ilaçla birden ve  kürler halinde uygulanır. Kullanılan ilaçlar sadece kanserli hücrelere değil, normal hücrelere de etkilidir. Bu nedenle, tedavi, hastanın kan sayımları yapılarak devam ettirilir. Bazı ilaçlar aşırı derecede iştahsızlık, halsizlik, bulantı, kusma, ishal yapabilir, saç dökülmesine neden olabilir.

RADYOTERAPİ

Radyoterapi, ya da halk arasındaki adıyla ışın tedavisi, özellikle küçük hücreli kanserlerde baş vurulan bir tedavi yöntemidir.

Kemoterapiye göre yan etkileri daha azdır, hastaları daha az rahatsız eder. Bazı küçük hücreli olmayan kanserler de radyoterapiden yarar görebilirler. Radyoterapi, cerrahi girişimde önce ya da sonra uygulanabilir. Radyoterapi, akciğerlere uygulandığı gibi, metastaz olan hastalarda beyin, kemik ya da diğer yumuşak dokulara da uygulanabilir.

Siz de yorumunuzu paylaşın: