İLAÇ ENDÜSTRİSİ TIP MESLEĞİNİ KONTROLÜNE ALDI

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Bakalım ulema başını kumdan ne zaman çıkaracak, gerçekleri ne zaman görecek?

***

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Onursal Başkanı olduğu kongre, “Medeniyetlerin Beşiğinde Anadolu Tıbbı” sloganıyla Türkiye’de ilk kez gerçekleştiriliyor.

İstanbul Kongre Merkezi’ndeki açılışa Emine Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri de katıldı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, modern tıbbın alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Tıp ilmi, insanlık tarihiyle yaşıttır. Sorun modern tıbbın geçmişle bağlarını kopararak, bu birikimi yok sayması ve insanın ruh ve beden bütünlüğünü göz ardı etmesidir” dedi. Erdoğan, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın son yıllarda önemi fark edilen bir konu olduğuna işaret ederek, ancak aynı zamanda tartışmalı ve gerilimli bir mesele olduğuna da vurgu yaptı.

‘SÖMÜRGECİ BİR ANLAYIŞ’

Çin, Hint ve İslam medeniyetini yok sayarak bir dünya tarihi yazmak ne kadar eksikse, buradaki insanlık tecrübesini yok sayarak, bir bilim inşa etmenin de o kadar eksik olduğunu aktaran Erdoğan “Ne yazık ki sömürgeci anlayış, milletlerin geleceğine yön vermenin yolunu geçmişlerini yok etmek olarak görmüş, milletlere yapay tarihler inşa etmiştir. Yerel zenginlikleri yok sayarak, geleneği itibarsızlaştırmıştır. Pozitivist bakış, hayatımızdan aşkı, hikmeti, vicdanı çekip almıştır.

Bu kongre medeniyetler arasındaki hiyerarşiyi ortadan kaldırma, insanlık tarihini bir bütün olarak algılama felsefesine dayanmaktadır. Hipokrat ile İbn-i Sina’yı, Aristo ile Konfüçyüs’ü birlikte anlama çabasıdır” diye konuştu. Erdoğan, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında araştırma enstitüsü bulunan ülke sayısının 1999’da 19 iken, 2012’de 73’e çıktığını, Türkiye’de de son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildiğini aktardı.

‘ÖNYARGILARI KIRMALIYIZ’

Geleneksel tıp alanına bilimsel temel kazandırmanın zaruri olduğunu belirten Erdoğan, “Bilim insanlarımız bu konuya ön yargısız yaklaşmalı, yetkililerimiz suiistimalleri önlemelidir, iş adamlarımız bu alana yatırım yapmalı, modern tesisler açmalıdır. Roma döneminden kalma hamamları, tertemiz havası ve şifalı sularıyla ülkemiz, yurtdışındaki sağlık turizmi ile rekabet edebilecek altyapıya sahiptir” dedi.

Erdoğan, medyanın da konuyu bilinçli ele alması gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti: “Şifa bizim yediğimiz temiz gıdalarda, yaptığımız sporda, kimyasallardan uzak durmamızdadır. Çocuklarımızı normal doğumun mucizevi kazanımlarından mahrum etmemektir, GDO’suz tohumda, anne sütündedir, ruh ve beden bütünlüğümüzü gözeterek yaşamaktadır. Bu sanatı ne kadar içselleştirirsek hastalıklardan o kadar korunur, bağışıklık sistemi güçlü bireyler oluruz.

Türkiye’de de son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2012’de ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Baş- kanlığı’ kuruldu. Bu alanda uygulama yapılan kişilere standartlar ve sınırlamalar getirildi. Üniversitelerimizde merkezler açıldı. Hastanelerimizi şifahaneye dönüştürecek bir zihinsel değişimi gerçekleştirmek durumundayız. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanına, bilimsel bir temel kazandırmak zaruridir. Bilim insanlarımız bu konuya önyargısız yaklaşmalı, yetkililerimiz suiistimalleri önlemelidir.

İşadamlarımız bu alanlara yatırım yapmalı, modern tesisler açmalıdır. Ne yazık ki tüm dünyada ilaç endüstrisi, tıp mesleğini kontrolüne almış durumdadır. Sağlık bütçemizin önemli bir kısmı ilaçlara ayrılıyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda maalesef ülke olarak iyi bir karnemiz yok. İnsanı bir denek haline getirmek, insan onuruna yapılan en büyük saldırıdır. Kanıt peşinde koşarken, şifayı kendi dışımızda arıyoruz. Şifa, bizim yediğimiz temiz gıdalarda, yaptığı- mız sporda, kimyasallardan uzak durmamızdadır. Şartlar elveriyorsa çocuklarımızı normal doğumun mucizevi kazanımlarından mahrum etmemektedir. GDO’suz tohumda, anne sütündedir” diye konuştu.

‘MERDİVEN ALTINDAN ÇIKARMAMIZ ŞART’

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, geleneksel tıbbın modern tıbbın alternatifi olmadığını belirtti. Demircan, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını merdiven altı uygulamalar olmaktan çıkarmak için elimizden gelen gayreti de sarf ediyoruz. Hem halkımızın sağlığı açısından hem de geleneksel tıp ile ilgili istismarların son bulması ve algının düzeltilmesi bakımından bu mutlaka gereklidir” dedi. Bakanlık olarak geleneksel tıp uygulamalarını sağlık sistemine entegre etmeye çalıştıklarını anlatan Demircan, “Uygulama ve uygulayıcı boyutuyla standartlar oluşturduk” diye konuştu.

Kaynak: http://www.haberturk.com/emine-erdogan-hastaneleri-sifahaneye-donusturmeliyiz-1927743

***

EK 1 (6.1.2023): ARK Bilimin düşürüldüğü duruma bakar mısınız: Önemli bir bilimsel çalışma, bilimsel bir çalışmanın sonucunun tamamen finansmanının nereden geldiğine bağlı olduğunu kanıtlıyor. Bizi “bilim bilim” diye böyle kandırdılar.

Resim

Kaynak: https://twitter.com/drahmetrasim/status/1611099196525891592?s=20&t=PHQdzVMTmcMS_ei8pRRoHw

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: