DEVEYE SORMUŞLAR, BOYNUN NEDEN EĞRİ?

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
obez kadın 4

Prof. Dr. Alişan Yıldıran’ ın yazısı:

Deveye sormuşlar boynun neden eğri? Demiş nerem doğru ki?

Medimagazindeki haberin (1) başlığındaki Türkçe benzeri lisana bakın “Kanıta dayalı konuşmayan ekranlarda konuşmayacak”, doğru ifade şöyle olabilirdi; “Ekranda konuşanlar iddialarını delillendirmelidir”.

Merhum Yahya Kemal’in dediği gibi “Türkçe ağzımızda annemizin ak sütü gibi” olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusundaki televizyon ekranlarındaki konuşmaların bilimsel bir temele dayanması gerekiyor. Bakanlık olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp noktasında enstitü kuruyoruz” demiş.

Bakanlık eğitim konusunda hangi yetki, tecrübe ve kadrosu ile enstitü ve üniversite (Sağlık Bilimleri imiş!) kurmaya kalkıyor izaha muhtaçdır.

Eğitim muhtar ve hür üniversitelerin işidir.

DSÖ’ye göre geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın tanımı şöyle; değişik kültürlerin tecrübe, inanç ve teorisine dayalı, beden ve zihin sıhhatinin bozulmasının önlenmesi, teşhisi, düzeltilmesi veya tedavisi ve idamesinde kullanılan; açıklanabilen veya açıklanamayan bilgi ve uygulamalarıdır (Örnek akupunktur, bitkisel tedaviler) (1).

Her ne kadar araştırılmasını desteklesem de modern tıbda kabul gördüğünü ben henüz duymadım.

Vikipediye bakılırsa sahte bilim olarak tanımlanıyor (2).

İşgüzar Bakanlığımız ise bununla ilgili bir de mevzuat hazırlamış bile (3).

Merakımı mûcib oldu, acaba niye, hangi gerekçe ile? Yönetmelikte izah edilmemiş de!

Bakanlık, on yıllardır milyonlarca dolar kazanıp, televizyon kuracak kadar cür’et bulan soytarıları sîgaya çekeceğine ömrünü tıbba, insan sağlığına adamış kimselere akreditasyon vermeyeceğini beyan ediyor.

Hangi ilmî verilere dayandığı, ülkemizde nasıl bu kadar yaygın uygulanmaya başladığı şüpheli olan gebelikde şeker yüklemesi testi (4, 5); İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde tavsiye niteliğinde ve daha dar kapsamlı yapılan, aslında iki yaş altında yapılmasının hiç bir bilimsel temeli olmayan, daha nicelerinin eklenmesi için baskı yapılan 46 dozluk felaket çocukluk çağı aşı takvimini (6) bu gariban millete zorla uyguladığının hesabını nasıl vereceğini düşünmelidir (7).

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın aslî işine dönmesi için gereken yapılmalı, emânet ehline tevdi edilmelidir.

Kaynaklar

(1) http://www.medimagazin.com.tr/hekim/genel/tr-kanita-dayali-konusmayan-ekranlarda-konusmayacak-2-12-65351.html
(2) http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine
(4) http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20164&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=geleneksel
(5) http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/03/11/misafir-yazar/zulme-ses-cikarmayan-dilsiz-seytandir/
(6) http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/04/12/misafir-yazar/gebelikte-seker-yukleme-testi-rutin-ve-sart-degildir/
(7) http://www.memurlar.net/haber/484489/
(8) http://gidahareketi.org/Cocuklara-Zorla-Asi-Yapilmasi-Yasal-Mi–69-sayfasi.aspx
(9) http://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-ulkemizde-zorla-asi-yapilabilir-mi-72-64-3571.html

Siz de yorumunuzu paylaşın: