KARATAY SUSTURULAMAZ!

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’ nun, şeker testleriyle ilgili açıklaması sebebiyle Prof. Dr. Canan Karatay’a geçici olarak meslekten men cezası verilmesine karar vermesini, mevzuun tekrar konuşulmasına ve tartışılmasına vesile olacağı için memnuniyetle karşıladım (1).

Karatay Hoca özetle “Gebelik diyabetini teşhis etmenin başka yöntemleri de vardır ve şeker yüklemesi zararlıdır” diyor.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) ise “Bu testin her gebeye rutin olarak yapılmasının şart olduğunu ve hiçbir zararının da olmadığını” iddia ediyor.

Bilim tartışarak gelişir

Bilimde “dogma” olmaz.

Dogma dinlerde olur ve sorgusuz sualsiz inanılır.

Bilim tam aksine en doğru bilinenden bile şüphe etmeye, sorgulamaya ve tartışmaya dayanır ve bu sayede gelişir.

Hele de tıp gibi bilgilerin sürekli değiştiği, dün doğru sanılanın bugün yanlış olduğunun ispatlandığı bir bilim dalında mutlak doğrulardan bahsetmek mümkün değildir.

Bu bakımdan her iki derneğin de gebelikte şeker testini tartışılmasına ve araştırmalarını topluma duyurmaya fırsat verdiği için aslında Karatay’a teşekkür etmesi gerekirdi.

Bu testin neden “rutin olarak yapılmasının şart ve zararsız” olduğunu bilimsel verilerle açıklayarak da Karatay’ ı mahcup edebilirlerdi ama “tüm dünya böyle yapıyor” söyleminin ötesine geçemediler.

Açıklamalarının bilimsel bir geçerliliği olmadığı gibi üstelik tüm dünya öyle de yapmamaktadır.

Gebelikte şeker yükleme testi olmazsa olmaz mı?

TJOD kendi web sayfasında aynen “gebelikte şeker yükleme testinin anne ve bebek sağlığı bakımında zararlı olup olmadığı oldukça tartışılan bir konudur” diyor (2).

TJOD’ un kendisinin bile “oldukça tartışılan” ifadesini kullandığı bir konuda karşı fikir beyan eden birinden şikâyetçi olması, suç duyurusunda bulunması anlaşılabilir bir şey değildir.

Bilimsel kuruluşlar haklılıklarını bilimsel araştırma ve verilerle ispat ederler, tabip odalarına şikâyetçi olarak veya savcılıklara suç duyurusunda bulunarak değil!

Gebelikte şeker yükleme testinin her gebeye mutlaka yapılması gereken bir test olmadığı da bellidir.

Mesela, kısa adı NHS olan İngiliz Devlet Sağlık Hizmetleri (National Health Service) tarama testini tüm gebelere değil “bir veya daha fazla risk faktörüne sahip olan gebelere” tavsiye ediyor (3).

Yaş, kilo ve vücut kitle endeksi yüksekliği, aile ve gebelik diyabeti hikâyesi, sigara içilmesi bu risk faktörlerinden bazılarıdır.

Gebelik diyabeti nasıl teşhis edilir?

Gebelik diyabetinin (GD) teşhisi için tek ve en doğru tarama yöntemi şeker yüklemesi olmadığı gibi GD taramasının sağlık problemlerine çözüm getirip getirmediği ve hangi tarama yönteminin en uygun olduğu, yöntemi, uygulama zamanı da TJOD’ un da dediği gibi “oldukça tartışmalıdır”.

Gebelik diyabeti, açlık/tokluk kan şekeri ve insülin seviyelerinin, HbA1c’ nin ölçülmesiyle de teşhis edilebilir.

Şeker yükleme testinin tekrarlanabilirliği düşüktür ve bu sebeple tarama için sadece açlık kan şekerini tavsiye edenler bile vardır (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11):

There is a lack of international uniformity in the approach to the screening and diagnosis of GDM (10).

Toplam 3792 kadını kapsayan dört araştırmanın Cochrane meta-analizinden çıkan sonuç durumu özetliyor (11):

GD için tarama yapılmasının veya tarama tipinin anne ve bebek sağlığına müspet etkisini gösteren deliller yeterli değildir.

Bu kadar farklı sonuçların olduğu bir durumda TJOD ve TEMD’ nin “kendi araştırmalarını” da sunarak iddialarını ispatlamaları icap eder.

Gebelik diyabetinin tedavisi nasıl olmalıdır?

Gebelik diyabetinin tedavisi için de çeşitli alternatifler vardır ve hangisinin en doğru yöntem olduğu da ispatlanmamıştır.

1418 kadının katıldığı randomize kontrollü 8 çalışmanın değerlendirilmesi, gebelik diyabeti tedavisi için sunulan spesifik tedavilerin anne ve bebekle ilgili daha iyi sonuçlarla birlikte olabileceğini göstermekle beraber, çocuk ve anneler için en iyi sonuçları sağlayacak tedavi seçimi için güçlü deliller bulunamamıştır.

Bu Cochrane meta-analizinin vardığı sonuç (12):

Ilımlı gebelik diyabetinde diyet tavsiyesi ve insülini kapsayan spesifik tedavi maternal (anneye ait) ve perinatal morbiditeyi azaltmakla beraber bu durum artmış doğum indüksiyonu riski ile beraberdir.

Oral hipoglisemik ilaçlar ve insülini kapsayan yoğun tedavinin farklı tiplerinin bebeğe kısa ve uzun vadedeki etkilerinin değerlendirilebilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bu iki Cochrane meta-analizinden şu sonuçları çıkarmak mümkündür:

BİR: Gebelik diyabetinin teşhisi için rutin olarak tarama yapılmasını ve hangi tarama yönteminin uygulanması gerektiğini gösteren yeterli delil yoktur.

İKİ: Gebelik diyabetinin tedavisinin nasıl olacağı (diyet; diyet + egzersiz; insülin; metformin) da belli değildir.

TJOD’ un kendi araştırmaları olduğunu sanmıyorum

Bu bilgilerden gebelik diyabeti için doğrulukları hiçbir şüpheye ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ispatlanmış rutin olarak uygulanacak tek bir teşhis (tarama) ve tedavi yöntemi olmadığı, bu belirsizlikleri gidermek için araştırmalar yapılmasına gerek olduğu açıkça ortadadır.

TJOD, Karatay’a suç duyurusunda bulunmakla kaybettiği zamanı araştırma yaparak değerlendirmiş olsaydı çok daha faydalı bir iş yapmış olurdu.

TJOD, hangi “araştırmalarına” dayanarak gebelikte şeker yükleme testinin rutin olarak yapılmasını şart koşuyor, açıklamak mecburiyetindedir!

Gebelik diyabeti bizde de artıyor mu?

Bu ancak TJOD ve TEMD tarafından cevaplanacak bir sorudur ama ben “hayır” diyecek kimse çıkacağını sanmıyorum.

Hiç şüphe yok ki tüm dünyada olduğu gibi bizde de tip 2 diyabet gibi GD de artmaktadır (13, 14).

TJOD ve TEMD hiçbir bahaneye sığınmadan “Gebelik diyabeti bizde de artıyor mu?” sorusunu mutlaka cevaplamak zorundadır.

Eğer ülkemizde GD artıyorsa bunun sebebini veya sebeplerini de ortaya koymaları ve bunun sorumlularını açıklamaları ve haklarında da tabip odasına şikâyette ve savcılıklara suç duyurusunda bulunmaları gerekir.

GD’ nin şeker yükleme ile teşhisine karşı çıkan birini bile affetmeyen halk sağlığına duyarlı bu iki derneğin GD’ deki artışın müsebbipleri için dünyayı ayağı kaldırmaları icap etmez mi?

Sakın bu artışın müsebbiplerinden biri de bizzat TEMD olmasın (15) ?

Her iki dernek de en azından GD’ nin önlenmesi için hangi faaliyetlerde bulunduklarını açıklamalıdır.

İşin hukuki boyutu

Hukukçu Dr. Erkin Göçmen “Prof. Canan Karatay’ ın engizisyona gönderilmesi kabul edilemez!” başlıklı yazısında olayın hukuki kısmını yorumluyor (16):

Bu testin zararlı olduğunu gösteren çalışma olmadığını söylemekle yetinemezler. Tam aksine bunun faydalı ve zararsız bir uygulama olduğunun kanıtlarını göstermek zorundadır. Zira bu uygulamanın doğru ve yararlı bir işlem olduğunu kendileri iddia etmektedir.

Bilimi serbestçe açıklama ve yayma hürriyeti anayasayla koruma altına alınmış bir temel haktır. Bilimin sınırları içinde kalmak şartıyla her düşünce, kanaat ve görüş bu haktan yararlanır. Aksi takdirde bilim gelişmez, durur.

Sonuç ne olursa olsun bilimsel görüş mahkemelerce susturulamaz.”

Gebelikte şeker yükleme testinin zararlı olduğunu gösteren tek bir araştırma yoktur sözünün, gebelikte şeker yükleme testinin zararsız olduğunu ispat etmediğinin altını tekrar çizmek isterim.

Karatay iç hastalıkları uzmanıdır

Bu arada Karatay iç hastalıkları uzmanıdır ve şeker yükleme testi de diyabet de uzmanlık alanı içindedir; kaldı ki böyle bir açıklama için “hekim” olmak yani tıp diplomasının olması yeterlidir.

TJOD, doktor olmadıkları hâlde sağlık ve hastalıklar hakkında ipe sapa gelmez açıklamalar yapan, çeşitli alternatif tedaviler tavsiye ederek halk sağlığını tehlikeye atan “şarlatanlar” hakkında da şikâyette ve suç duyurusunda bulunmuş mudur, açıklamalıdır.

TJOD sorularıma cevap vermiyor!

Karatay’ ın ceza almasıyla muradına erdiğini düşündüğüm TJOD’ un bundan sonraki mesaisini HPV aşısıyla alâkalı sorularıma ayırmasını temenni ediyorum (17).

Bu soruları ve endişelerimi yönelteli on aya yakın zaman geçti ve TJOD’ dan hâlâ bir cevap yok!

Karatay’ ın askerleriyiz

Canan Karatay, ülkemizde tabuları yıkan, dürüst, cesur yürekli bir HOCA’ dır.

Bu millet birçok gerçeği onun sayesinde görmüş, senelerce nasıl aldatıldığını onun sayesinde öğrenmiştir.

Tek endişesinin halkın sağlığı olduğundan hiç şüphe duymadığım Canan Hoca’ nın bu mevzuda da iyi niyetli ve haklı olduğuna inanıyorum; halkımızın büyük çoğunluğunun da benim gibi düşündüğüne eminim.

Karatay’ ın askerleriyiz!

Kaynaklar:

1. http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/10/21/haftanin-haberi/karataya-15-gun-meslekten-men/

2. http://www.tjod.org/gebelikte-seker-yukleme-testi/

3. http://www.nhs.uk/Conditions/gestational-diabetes/Pages/Diagnosis.aspx

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25405716

5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24411342

6. http://www.hsd-fmsb.org/index.php/hsd/thesis/view/49

7. https://books.google.com.tr/books?id=iApvCAAAQBAJ&pg=PA300&lpg=PA300&dq=reproducibility+OGTT+in+pregnancy&source=bl&ots=Gx_M70eEHt&sig=SEJTkqPGvlOuUcPNV_xWcEQhHLM&hl=tr&sa=X&ved=0CFcQ6AEwB2oVChMI8pnk6ajVyAIVy34aCh2bFgk9#v=onepage&q=reproducibility%20OGTT%20in%20pregnancy&f=false

8. https://books.google.com.tr/books?id=lDrrGd_IbrkC&pg=PA29&lpg=PA29&dq=reproducibility+OGTT+in+pregnancy&source=bl&ots=zFTyjpKg4h&sig=g_Tdx-S1UGinfZvXFjwABtxkgE0&hl=tr&sa=X&ved=0CFwQ6AEwCGoVChMI8pnk6ajVyAIVy34aCh2bFgk9#v=onepage&q=reproducibility%20OGTT%20in%20pregnancy&f=false

9. https://books.google.com.tr/books?id=JWldLTOrK_cC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=reproducibility+OGTT+in+pregnancy&source=bl&ots=3rMluW6Nl3&sig=bGEdMINZj9HALTq2vbU92zwV1OI&hl=tr&sa=X&ved=0CEMQ6AEwBTgKahUKEwjz_Z6urNXIAhVC0hoKHT3jCaI#v=onepage&q=reproducibility%20OGTT%20in%20pregnancy&f=false

10. https://www.dovepress.com/updated-guidelines-on-screening-for-gestational-diabetes-peer-reviewed-fulltext-article-IJWH

11. http://www.cochrane.org/CD007222/PREG_screening-for-gestational-diabetes-and-subsequent-management-for-improving-maternal-and-infant-health

12. http://www.cochrane.org/CD003395/PREG_treatments-for-gestational-diabetes

13. http://www.news-medical.net/news/20120416/Gestational-diabetes-on-the-rise.aspx

14. http://www.cdc.gov/pcd/issues/2014/13_0415.htm

15. http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/03/11/yazilar/tip-yazilari/beslenme/turkiye-endokrinoloji-ve-metabolizma-dernegi-asil-kendi-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunmalidir/

16. http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/08/01/etibba-diyor-ki/prof-canan-karatay-in-engizisyona-gonderilmesi-kabul-edilemez/

17. http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/08/03/yazilar/tip-yazilari/rahim-agzi-kanseri-asisi/turkiye-jinekoloji-ve-obstetrik-dernegi-bu-sorularima-cevap-vermelidir/

***

EK 1 (18.5.2022):

Anayasa Mahkemesi, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’a televizyon programlarındaki şeker yükleme testine ilişkin tıbbi içerikli açıklamaları nedeniyle 15 gün geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verilmesini, ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

Yüksek Mahkemenin kararına göre, Karatay, 2014 ve 2015’te katıldığı 7 ayrı televizyon programında hamilelere şeker yükleme testi yapılmaması gerektiği yönünde ve yapan doktorları eleştiren açıklamalarda bulundu. Bunun özellikle anne karnındaki bebeklere zarar verdiğini savunan Karatay, anne ve bebeklerin sağlığına ilişkin bilgilerin kendisine ait kitapta yer aldığını belirtti.

Söz konusu yayınlar üzerine İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, Karatay hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonunda Karatay’a 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası verildi. Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu da kararı onadı.

Karatay, ceza kararının iptali istemiyle açtığı davanın Ankara 12. İdare Mahkemesince, yaptığı istinaf başvurusunun da bölge idare mahkemesince reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Ayrıca mahkeme, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 12. İdare Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinden

Anayasa Mahkemesinin kararında, Anayasa’nın 26’ncı maddesine göre herkesin ifade özgürlüğünün bulunduğu, bunun ancak kanunda belirtilen şartlarda sınırlandırılabileceği, Karatay’ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının da ifade özgürlüğüne müdahale anlamı taşıdığı kaydedildi.

Sağlık alanında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için eylem planları geliştirme ve uygulamanın devletin pozitif yükümlülüklerinden olduğuna işaret edilen kararda, “Hiç şüphesiz yanlış bilgilerin yönetilmesi de sağlık politikalarının esaslı bir parçasını oluşturmaktadır. Fakat bunu yaparken devlet, ifade özgürlüğüne de saygı göstermelidir.” denildi.

Karatay’ın, uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığı, açılan davanın ise reddedildiği anımsatılan kararda, “Başvurucu bir kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı olduğu gibi genel olarak Türkiye’nin bilinen akademisyen ve bilim insanlarındandır. Bu kapsamda tıp alanında yaşanan gelişmelerin başvurucunun ilgi alanında olduğunda kuşku yoktur.” ifadeleri yer aldı.

Karatay’ın, gebelikte 24 ila 28’inci haftalar arası uygulanan şeker yükleme testinin anne ve çocuğa zarar verdiği yönündeki görüşünü herkesin anlayabileceği bir dilde anlattığı belirtilen kararda, “Başvurucunun bazı ifadelerinin meslektaşlarını eleştirdiği hatta abartıya kaçtığı kabul edilse bile bir bilim insanının yerine geçip belli bir durumda kullanılacak ifade şeklinin ne olacağını belirlemek yargı mercilerinin görevi olmamalıdır.” değerlendirmesi yapıldı.

“İfade özgürlüğü, büyük ölçüde eleştiri özgürlüğünün güvence altına alınmasını hedeflemektedir.” ifadesine yer verilen kararda, birey ve toplum hayatı için hayati meselelerin tartışılması bağlamında açıklanan ifadelerin sert olmasına ve polemik içermesine daha fazla tolerans gösterilmesi gerektiği, ayrıca ifade açıklamalara müdahalelerin, gerekçesi olarak kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Kararda, Karatay’ın, şeker yükleme testine ilişkin daha detaylı bilgilerin kitabında yer aldığını belirtmesinin reklam olarak kabul edilmesinin de “hekimlere reklam yasağı” ile ulaşılmak istenen amacın ötesine geçtiği, bunun, “ifade özgürlüğü alanının dolaylı olarak daraltılması” anlamını taşıdığı vurgulandı.

Bilim insanlarının ve akademisyenlerin her söylediklerinin mutlak doğru kabul edilemeyeceği ancak alternatif bakışların herkes için daha doğru düşünme imkanı yarattığının bir gerçek olduğu belirtilen kararda, “Başvurucunun anne ve çocuk sağlığı gibi oldukça kritik ve hassas kabul edilen bir meselede dahi en güçlü görüşlere bile karşı çıkabilmesi bireyler, toplum ve ülke için hayati derecede önemlidir.” denildi.

Anayasa Mahkemesinin kararında, mahkemelerin ret kararlarında, Karatay’ın açıklamalarının anne ve çocuk sağlığı için oluşturduğu tehdidin somut olarak ortaya konulmadığı, başvuruya konu ifadelerin ayrıntılı şekilde incelenmesine de özen gösterilmediği belirtildi.

Kaynak: https://medimagazin.com.tr/guncel/aymden-canan-karatay-karari-yanlis-bilgi-ve-ifade-ozgurlugu-farkli-seyler-100604

***

Yazı için 9 yorum yapılmış:

 1. BİLİMSEL FAŞİZMİN NEDENİ ; KİRLİ ÇIKARLAR

  Hastalıktan beslenen hastalık cephesi kelle istiyor. Nedeni çok basit
  : Yüzlerce milyar dolarlık pazarın sağlık ve doğal beslenme adına küresel sektörlerden köylünün cebine gitme riskinin artması. Herkes evinde yoğurt peynir yaparsa, doğal gıda için marketler yerine köylere
  giderse, sağlığa zararlı içki, sigara, fastfood, kola ve janjanlı zehirlerden kaçarsa, milyarlarca dolar halkın cebinde kalır. Sağlıklı bir toplumun hastalık harcamalarının azalması da hastalık lobisini
  çökertir. İşte kopartılan fırtınanın nedeni bu. Yıllardır kurdukları
  medyada gece gündüz yapılan bilim dışı şarlatan reklamlara ses çıkarmayan ve göz yumanlar, halk sağlığı için çırpınan bilim
  insanlarına tahammül edemiyor. Toplumu otlarla aldatan şarlatanları
  bahane ederek sağlıklı toplum için çalışanları susturmanın temelinde
  kirli çıkarlar yatıyor. Hastalık üreten yaşam tarzının mimarları,
  sağlıklı toplum için çırpınanları harcamak istiyor. Hem de bilimsel
  ayak oyunlarıyla.

  HASTALIK LOBİSİ SALDIRIYA GEÇTİ

  Çok yakında sektörün reklamını yapan cici bilim dünyası ile tanışacağız. Bol bol hastalık reklamı yapılacak. Erken teşhisle güya hayatınız kurtulacak ama önce hasta olacaksınız. Hastalık sektörüne karşı çıkanların sahtekar yalancı olduğu algısı yaratılacak. Zaten bu aykırı söylemlerin abartılı ve kasıtlı olduğuna dair dış kaynaklı haberler çıkmaya başladı bile. Hastalık lobisi hiç ummadığınız yerlerden saldırıya geçecek. Trilyonlarca dolarlık bir imparatorluktan bahsediyoruz. Bekleyin yakında göreceksiniz ; GDOdan fastfooda, katkı
  maddelerinden kimyasal zehirlere… bunların sağlığa zararlı olduğunu
  gösteren kanıt yok diyecekler. ‘Kanıta göre konuşun, yoksa cezaya
  hazır olun’ diyecekler. Eeee… biz neden bu kadar hastayız? Neden kanser ve her çeşit hastalık artıyor? Kanıtı biz mi bulacağız? Kanıt bulamadık diye hastalıktan sürünmek ve ölmek kötü kader mi olacak?

  Hastalıktan beslenen canavara 9 yılda 8 kat artan hastalık harcamaları yetmemiş demek ki. 2013 yılında muayene olan hasta sayısı 700 milyon olmuş. Bu hasta ordusunu sağlığına kavuşturmak, hastalıkları önlemek, hastalık lobisine bayrak açan hekimlerin bilimsel faşizmle susturulmaları nedeniyle artık tatlı bir hayal. Ülkemizde ölümlerin yüzde 86’sı önlenebilir nedenlerden. Önlenebilir demek, önlemiyorsunuz demektir. Demek ki Tabib Odaları ve ilgili kuruluşlar asıl görevlerini yapmıyor demektir. Halkı uyaran doktorlardan bu kadar. Bir kuzudan bir post olur. Sağlık ve hayatı için halkın bizzat mücadele etmesi gerekiyor. Hastalık lobisiyle mücadele edemeyen, etmeyen toplumların sağlıklı yaşama şansı yok. Hastalıktan sürünmek ve ölmek kötü kader olmaya devam edecek.

 2. BİLİMSEL FAŞİZMİN NEDENİ ; KİRLİ ÇIKARLAR

  Hastalıktan beslenen hastalık cephesi kelle istiyor. Nedeni çok basit : Yüzlerce milyar dolarlık pazarın sağlık ve doğal beslenme adına küresel sektörlerden köylünün cebine gitme riskinin artması. Herkes evinde yoğurt peynir yaparsa, doğal gıda için marketler yerine köylere giderse, sağlığa zararlı içki, sigara, fastfood, kola ve janjanlı zehirlerden kaçarsa, milyarlarca dolar halkın cebinde kalır. Sağlıklı bir toplumun hastalık harcamalarının azalması da hastalık lobisini çökertir. İşte kopartılan fırtınanın nedeni bu. Yıllardır kurdukları medyada gece gündüz yapılan bilim dışı şarlatan reklamlara ses çıkarmayan ve göz yumanlar, halk sağlığı için çırpınan bilim insanlarına tahammül edemiyor. Toplumu otlarla aldatan şarlatanları bahane ederek sağlıklı toplum için çalışanları susturmanın temelinde kirli çıkarlar yatıyor. Hastalık üreten yaşam tarzının mimarları, sağlıklı toplum için çırpınanları harcamak istiyor. Hem de bilimsel ayak oyunlarıyla.

  Artık bilimsel tartışmaları mahkeme salonlarında yapacağız. Engizisyon mahkemesinde, bilinen görüşlere karşı çıkan ve ‘dünya dönüyor’ dediği için yargılanan Galile’den beri ilk defa böyle bir trajedi yaşıyoruz. Sektörel baskı bilimi alt ediyor. Bilimi ve bilim adamlarını sektörün oyuncağı yapıyor. Küresel şirketlerin baskısıyla sürekli değişen rehberler yüzünden doktor milletini rehber maymunu yaptılar, her ülkenin rehberi ayrı, hani bilimsel gerçekler? Demek ki bilim ve bilimsel rehberler kutsal değilmiş. Karşı çıkan da biz de olduğu gibi bilimden aforoz edilmiyor.

  HASTALIK LOBİSİ SALDIRIYA GEÇTİ

  Çok yakında sektörün reklamını yapan cici bilim dünyası ile tanışacağız. Bol bol hastalık reklamı yapılacak. Erken teşhisle güya hayatınız kurtulacak ama önce hasta olacaksınız. Hastalık sektörüne karşı çıkanların sahtekar yalancı olduğu algısı yaratılacak. Zaten bu aykırı söylemlerin abartılı ve kasıtlı olduğuna dair dış kaynaklı haberler çıkmaya başladı bile. Hastalık lobisi hiç ummadığınız yerlerden saldırıya geçecek. Trilyonlarca dolarlık bir imparatorluktan bahsediyoruz. Bekleyin yakında göreceksiniz ; GDOdan fastfooda, katkı maddelerinden kimyasal zehirlere… bunların sağlığa zararlı olduğunu gösteren kanıt yok diyecekler. ‘Kanıta göre konuşun, yoksa cezaya hazır olun’ diyecekler. Eeee… biz neden bu kadar hastayız? Neden kanser ve her çeşit hastalık artıyor? Kanıtı biz mi bulacağız? Kanıt bulamadık diye hastalıktan sürünmek ve ölmek kötü kader mi olacak?

  Hastalıktan beslenen canavara 9 yılda 8 kat artan hastalık harcamaları yetmemiş demek ki. 2013 yılında muayene olan hasta sayısı 700 milyon olmuş. Bu hasta ordusunu sağlığına kavuşturmak, hastalıkları önlemek, hastalık lobisine bayrak açan hekimlerin bilimsel faşizmle susturulmaları nedeniyle artık tatlı bir hayal. Ülkemizde ölümlerin yüzde 86’sı önlenebilir nedenlerden. Önlenebilir demek, önlemiyorsunuz demektir. Demek ki Tabib Odaları ve ilgili kuruluşlar asıl görevlerini yapmıyor demektir. Halkı uyaran doktorlardan bu kadar. Bir kuzudan bir post olur. Sağlık ve hayatı için halkın bizzat mücadele etmesi gerekiyor. Hastalık lobisiyle mücadele edemeyen, etmeyen toplumların sağlıklı yaşama şansı yok. Hastalıktan sürünmek ve ölmek kötü kader olmaya devam edecek.

  Ancak bilmedikleri bir sırrı açıklayalım : Bu millet canını ve her şeyini riske atarak halkını uyaran, sağlığı korumak ve hastalıkları önlemek için cansiperane çırpınan evlatlarına sahip çıkacaktır. Çünkü bu yaşam savaşında kör ve sağır bırakılan toplumu, bu fedakar bilim insanları koruyacaktır. Bilimde aykırı fikirleri engizisyon ve postmodern darbeyle susturmaya çalışanlara, bilimi hukuka dayayanlara ve bilimi mahkemede arayanlara bir kere daha anlatalım:

  Bilim inkâra, din ise imana dayanır. Eski bilgilerimize sıkı sıkıya bağlı kalsaydık, onları inkar etmeseydik bugün hala Taş Devri’nde yaşıyor olacaktık. Hem de cilalı taş devri bile değil, yontma Taş Devri’ nde. Çünkü cilâyı da bulan, farklı ve aykırı düşünen insanlar. Bilimde aykırı fikirleri engizisyon ve postmodern darbeyle susturmaya çalışanlara, bilimi hukuka dayayanlara ve bilimi mahkemede arayanlara, 4600 yıl önce yazılan tıbbın ilk yazılı metnini bir kere daha hatırlatalım :

  Süper doktorlar hastalıkları önler, vasat doktorlar erken teşhis ve tedavi eder, adi doktorlar ise hastalıktan rant sağlar.

  Herkes grubunu ve cephesini belirlesin !

  Hangi gruba dahilsiniz?

  Hangi cephenin askerisiniz?

  Cepheler : Hastalık veya Sağlık cephesi.

  http://www.aciamagercek.com

 3. Kamil BOran dedi ki:

  Bu yazınızı anlayabileceklerini sanmıyprum. Anlasalardı zaten böyle davranmazlardı.

 4. Gülhan Kara dedi ki:

  Karatay-Dizdar ve Küçükusta, diğerlerinden çok ama çok farklı doktorlar. Onlar bizim yani halkın doktorları.

 5. M. Peker dedi ki:

  Sanırsın Tabip odası değil Engizisyon mahkemesi.

 6. faik dedi ki:

  Sağlıksız ortamda sağlıklı kararlar alınabilir mi?

  Siz hiç doğada mahkeme kurulduğunu gördünüz mü?

 7. Mücahit Altuntaş dedi ki:

  Belirmeden geçemeyeceğim yazı içinde “Bilim tartışarak gelişir” ile …. “Karatay’ın askerleriyiz!” enteresan çelişkili ikili olmuşlar.

  Acıamagerçek adıyla sayın Yeşilçimen çok önemli tespitlerde bulunuyor.Çok önemlidir.Asıl mesele bu !

  Ayrıca eklerim olacak…

  Çocuklarda son otuz yılda obezite 3 kat ! arttı.Aval aval baktık !Gebeler daha çok diyabet yada şeker hastası olacaklar, klasik yaklaşıma göre daha çok OGTT testi yapmak gerekecek ! Burada yanlış nerede !

  Sayın Karatay’ın yaklaşımları tartışılabilir, tartışılmalı.

  Benim üzerinde durmak istediğim sayın Karatayın rafine karbonhidrat vurgusudur.Çocuklarımız, bizler, kültürümüz kilo alımı konusunda aşırı şeker, aşırı hamur işi , unlu gıda, özetle rafine karbonhidrat gıda tüketiminin yol açtığı obezite konusunda çok daha sistematik ve her boyutta harekete geçmek zorundayız.Reklamcılık, eğitim, gıda sektörü ve maliyeyi içeren yaklaşımlarda bulunulmalı.Fakat şeker, hamur işi, unlu gıda tüketimi konusunda çok pervasız çok rahatız. Karatayın bu konuda vurguları yerindedir.

  Klasik tıp ve kanıta dayalı tıp odaklanması ile başka gerçekleri kaçıran çerçeve ise bu sorunu pratik hayatta bu sorunlara bakış konusunda sıradanlaştırmış pasif durumda.

  Bizler çocuklarda obezite neden son on yılda 3 kat arttı, nasıl hızla bu süreç geri çevrilebilir ? sorunu yerine sayın Karatayı, OGTT testini tartışıyoruz. OGTT testi, kolesterol kullanımı konusunda bilimsellik, kamuoyu yanıltması sorunu fetişize ederken diğer yanda bu hastalıklarını ana etkeni “obezite- şişmanlık ” sorununa aynı duyarlılıkla yaklaşmıyoruz !

  Yada klasik tıp çevrelerinin çaresizliğini, bu çaresizliğin arka planını görmezden geliyoruz.Burada çok büyük çelişkiler var.Bu çelişki ve verilerin uyumsuzluğu vertigo etkisi yaratıyor.Bunu da görmemiz gerekiyor. Bilimsellik kendi içene hapsolmuş fetişleriyle,ama diğer yandan obezite ve dolaysıyla bir sürü artçı sağlık sorunu yaratan gündelik hayattaki yanlışlarımıza “duyarlılıkları” yenilir yutulur şeyler değildir.Vertigo etkisi yaratıyor.

  Karataya verilen bu ceza abartılı görünüyor.Diğer yandan ülkemizde, çocuklarda son otuz yılda artan obezite sorununda gerçekleşmiş ve tartışmasız çaresizliğimiz pervasız hallerimiz ile açık çelişki teşkil etmektedir.

  Duyarlılık ve reaksiyonlar konusuna çelişkilerimiz var.Samimiyet, bütünsellik, iç içelik ve tutarlık konusunda derin uçurumlar yaratıyor.

  Vertigo etkisidir.Algılarımız ve yaklaşımlarımızdaki çelişkiyi tutarsızlıkları ifade eden bir metafor olarak kullanıyorum.

 8. faik dedi ki:

  Yok söylemeden edemiyeceğim;

  Biriyle devlet ve diğer kuruluşlar uğraşıyorsa bu reklamda/cazibede oluyor.

 9. Halit Karakaya dedi ki:

  Bu derneklerin amacı toplumun doğru bilgilenmesini engellemek. Karatay ve benzeri birkaç kişi konuştukça bunların foyası ortaya çıkıyor. Halk da kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor.

Siz de yorumunuzu paylaşın: