KOVİD-19 AŞILARI KIRIK KALP SENDROMU’ NA SEBEP OLABİLİYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Kovid-10 aşılarının nadiren Kırık Kalp Sendromu (Takotsubo kardiyomiyopatisi) adı verilen klinik tabloya yol açabileceği bildirildi.

Araştırmacılar literatür taraması yaparak toplam 16 hastayı kapsayan 15 vaka raporunu derlediler. Bunlardan 14 kişiye mRNA aşıları (Pfizer, Moderna), iki kişiye ise viral vektör aşıları (AstraZeneca) yapılmıştı.

Yedi hastada ilk dozdan sonra, yedi hastada ise ikinci dozdan sonra Takotsubo kardiyomiyopatisi gelişti.

Tüm hastalarda yüksek kardiyak troponin düzeyleri, anormal elektrokardiyogram bulguları ve ekokardiyogramlarda sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonunda azalma görüldü.

Hastalar arasında en sık görülen semptom göğüs ağrısıydı, bunu nefes darlığı ve mide bulantısı takip ediyordu. Sonunda 14 hasta iyileşip taburcu edilirken, hastalardan ikisi hayatını kaybetti.

Hastaların yüzde 87,5′ i iyileşip taburcu edildi ancak hastalardan 2’sinin ölümü, “aşıyla ilişkili bu olumsuz olayın potansiyel olarak yaşamı tehdit eden niteliğini” ortaya koyuyor.

Kırık Kalp Sendromu nedir?

Kovid-19 aşısının sebep olduğu Takotsubo kardiyomiyopatisinin patofizyolojisi henüz net değildir; bazı teoriler vardır.

Kovid-19 aşılarının tetiklediği bağışıklık tepkisi, bazı kişiler için “abartılı bir enflamatuar cevapla sonuçlanabilir, bu da endotelyal fonksiyon bozukluğuna, mikrovasküler fonksiyon bozukluğuna ve miyokard hasarına yol açabilir.”

Aşılama ayrıca interlökin-6 gibi proinflamatuar faktörlerin salınımını da uyarabilir.

Ek olarak, Kovid-19 aşısının neden olduğu stres tepkisi potansiyel olarak “otonom sinir sistemini düzenini bozarak kalp fonksiyon bozukluğunun gelişmesine katkıda bulunabilir.”

Takotsubo kardiyomiyopatisi, fiziksel veya duygusal stres faktörlerinin tetiklediği, hayatı tehdit eden geçici sol ventriküler fonksiyon bozukluğudur.

Takotsubo kardiyomiyopatisinin klinik görünümü, akut göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi yaygın semptomlarla birlikte akut miyokard enfarktüsüne benzer.

Belirgin özelliği, tipik olarak sevilen birinin ölümü, travmatik olaylar veya ciddi hastalık gibi yoğun duygusal veya fiziksel stres faktörlerinin ardından ortaya çıkan, sol ventriküler fonksiyonun bozulmasıdır.

İlk kez 1990 yılında Japon hekim Dr. Hikaru Sato tarafından tanımlanan bu duruma, sol karıncığın Japonya’da kullanılan ahtapot yakalama kabına benzeyen balon benzeri şişkinliği nedeniyle “Takotsubo” adı verilmiştir.

Takotsubo kardiyomiyopatisine Japonya dışında stres kardiyomiyopatisi, apikal balon sendromu veya kırık kalp sendromu olarak da anılır.

Gelelim neticeye

Bir aşı veya ilaca ait yan etki çok nadir de görülse, dünya çapında uygulandığında etkilenen insanların sayısı çok fazla olabilir. Hele de bu ölümlere sebep olma riski taşıyorsa.

Kaynak: https://www.cureus.com/articles/206913-a-systematic-review-of-covid-19-vaccine-induced-takotsubo-cardiomyopathy-a-2023-update#!/

Makale: A Systematic Review of COVID-19 Vaccine-Induced Takotsubo Cardiomyopathy: A 2023 Update

Kalp krizi "geliyorum" der mi?

***

EK 1 (4.2.2024): Aşıların etkilerinin, oluşturulduğu hastalığa özel olduğu yönündeki uzun zamandır inanılanın aksine; aşıların olumlu veya zararlı spesifik olmayan etkiler oluşturabildiğini gösteren ikna edici deliller vardır.

Bu derlemede, en yaygın insan aşılarının spesifik olmayan etkilerine ilişkin epidemiyolojik ve immünolojik çalışmalara yönelik PubMed araştırmasına dayanarak bulunan son 40 yılın araştırma raporları derlendi.

Canlı aşıların pozitif spesifik olmayan etkileri tetiklediği, canlı olmayan aşıların ise özellikle gelişmekte olan ülkelerde diğer bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlılığın artmasıyla ilişkili kadın ölüm oranlarının artması da dahil olmak üzere birçok negatif non-spesifik etkileri tetiklediği belirlendi.

Bu negatif non-spesifik etkiler aşılama sekansına, aşılardaki antijen konsantrasyonuna, kullanılan aşı türüne (canlı ve canlı olmayan) ve ayrıca tekrarlanan aşılamaya göre belirleniyordu.

Hedef hastalıklara karşı koruma sağladığı kanıtlanmış olduğundan, canlı olmayan aşıların kullanımının bırakılmasını tavsiye etmiyoruz; bu sebeple, zararlı non-spesifik etkilerin mevcut aşılama sırasını değiştirerek en aza indirilebileceğini düşünüyoruz.

mRNA Kovid-19 aşılarıyla tekrarlanan aşılamaya cevap olarak oluşturulan yüksek IgG4 antikor seviyeleri, bağışıklık sistemini baskılayarak ilgisiz hastalıklar ve enfeksiyonlardan kaynaklanan daha yüksek ölüm oranıyla ilişkilendirildi.

Çoğu Kovid-19 aşısı yapılan ülke, bu tür hastalıktan kaynaklanan ölümlere doğrudan atfedilemeyen yüksek yüzdelerde fazla ölüm oranı bildirdiğinden, mRNA aşılarının genel ölüm oranı üzerindeki non-spesifik etkileri derinlemesine incelenmelidir.

Makale: Do vaccines increase or decrease susceptibility to diseases other than those they protect against?

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38158298/

***

EK 2 (18.2.2024): VAERS’ in 1988’den 2021’e kadar tüm aşı ölümlerine ilişkin verileri: Kovid-19 aşıları bir yılda, diğer tüm aşıların 33 yılda toplamından daha fazla ölüme sebep oldu!!!! Ve bu aşı çocukluk aşı programında da var…

VAERS=Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemi.

Kaynak: https://x.com/DrBenTapper1/status/1758920284206223514?s=20

***

EK 3 (19.4.2024): mRNA Kovid-19 aşısı lipid nanopartikülleri (LNP’ler) insanların %75′ inde pro-enflamatuar sitokinlerin üretimini tetikliyor. Buna göre, aşılarla alakalı bazı yan etkiler üretilen Spike proteinine ek olarak LNP’lerden de  kaynaklanabilir.

Kaynak: https://www.mdpi.com/1422-0067/25/7/3595

Makale: mRNA-LNP COVID-19 Vaccine Lipids Induce Complement Activation and Production of Proinflammatory Cytokines: Mechanisms, Effects of Complement Inhibitors, and Relevance to Adverse Reactions

***

EK 4 (19.4.2024): Kovid aşısından kısa bir süre sonra meydana gelen ölümcül kalp krizinin aşılamayla bağlantılı olduğu otopsi ile ispatlandı.

Makale: Fatal Acute Myocardial Infarction With Normal Epicardial Coronary Arteries Shortly Following COVID-19 Vaccination

Kaynak: https://www.ajconline.org/article/S0002-9149(24)00125-5/abstract

***

EK 5 (30.4.2024): Kovid-19 mRNA aşıları yeni başlayan psikozla bağlantılı bulundu. Hastaların %95,8’inde halüsinasyonlar, sanrılar ve paranoya vardı. Psikotik belirtilerin süresi <2 hafta ile >2 ay arasında değişmekteydi ve vakaların %50’sinde kan testinde anormallikler tespit edildi. Vakaların yalnızca %50’si tam iyileşme sağladı.

Kaynak: https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2024.1360338/full

Makale: New-onset psychosis following COVID-19 vaccination: a systematic review

***

EK 6 (1.5.2024): Aşı endotel fonksiyonunu geçici olarak bozmuş ancak vasküler düz kas fonksiyonu etkilenmemiştir. Bozulmuş endotel fonksiyonu aşılamadan sonraki altı ay içinde başlangıç seviyesine dönmüştür.

The effects of Covid-19 vaccines on vascular function are still controversial. We evaluated the effects of BNT162b2 vaccine (BioNTech and Pfizer) on endothelial function assessed by flow-mediated vasodilation (FMD) and vascular smooth muscle function assessed by nitroglycerine-induced vasodilation (NID). This study was a prospective observational study. A total of 23 medical staff at Hiroshima University Hospital were enrolled in this study. FMD and NID were measured before vaccination and two weeks and six months after the 2nd dose of vaccination. FMD was significantly smaller two weeks after the 2nd dose of vaccination than before vaccination (6.5±2.4% and 8.2±2.6%, p = 0.03). FMD was significantly larger at six months than at two weeks after the 2nd dose of vaccination (8.2±3.0% and 6.5±2.4%, p = 0.03). There was no significant difference between FMD before vaccination and that at six months after the 2nd dose of vaccination (8.2±2.6% to 8.2±3.0%, p = 0.96). NID values were similar before vaccination and at two weeks, and six months after vaccination (p = 0.89). The BNT162b2 Covid-19 vaccine temporally impaired endothelial function but not vascular smooth muscle function, and the impaired endothelial function returned to the baseline level within six months after vaccination.

Kaynak: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0302512

Makale: Effects of BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine on vascular function

***

EK 7 (1.5.2024): Kovid aşılarının, ölümcül geri dönüşümlü serebral vazokonstriksiyon sendromuna (RCVS) sebep olabileceği otopsi ile doğrulandı. Aşılamanın ertesi günü hastada baş ağrısı ve ölümle sonuçlanan grand mal nöbeti gelişti. Yazarlar, bu durumun aşılama sonrasında görülen ve aşı yaptıranların yaklaşık %50-70’ini etkileyen baş ağrılarının bir kısmını açıklayabildiğini belirtiyor. 

A 73-year-old man with chronic obstructive pulmonary disease received the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) mRNA vaccine. The following day, the patient developed a headache, followed by a tonic-clonic seizure and decreased consciousness. Magnetic resonance imaging of the head revealed no signs of stroke but multiple vasoconstrictions. Despite antiepileptic therapy, the seizure persisted, and the patient died 40 hours after vaccination. An autopsy revealed multiple brain ischemia without any vascular lesions, suggesting reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS). In this case, RCVS was diagnosed radiographically and pathologically. Our case suggests that RCVS could be a cause of headache and epilepsy following the SARS-CoV-2 mRNA vaccination.

Makale: An Autopsy Case of Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome After a Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Vaccination

Kaynak: https://www.cureus.com/articles/233306-an-autopsy-case-of-reversible-cerebral-vasoconstriction-syndrome-after-a-severe-acute-respiratory-syndrome-coronavirus-2-vaccination?score_article=true#!/

***

EK 8 (6.5.2024): CoVax Hastalığı The Pfizer Papers, WarRoom/DailyClout araştırma gönüllüleri tarafından yazılan ve mahkeme kararıyla yayınlanan birincil kaynak Pfizer klinik araştırma belgelerine ve ilgili tıbbi literatüre dayanan yeni raporları ihtiva ediyor. Kitap, Pfizer’in mRNA COVID-19 aşısı klinik araştırmasının son derece kusurlu olduğunu ve ilaç şirketinin Kasım 2020 itibariyle aşısının ne güvenli ne de etkili olduğunu bildiğini açık ve net olarak gösteriyor. Raporlar, üreme sistemi de dahil olmak üzere insan vücudunun her yerinde aşı kaynaklı zararları detaylandırıyor; kadınların aşı kaynaklı yan etkilere 3:1 oranında maruz kaldığını gösteriyor. Aşı kaynaklı miyokarditin nadir, hafif veya geçici olmadığı ortaya konuyor ve şok edici bir şekilde mRNA aşılarının “CoVax Hastalığı” olarak adlandırılan yeni bir çoklu sistem, çoklu organ hastalığı kategorisi yarattığını gösteriyor.

Resim

***

EK 8 (8.5.2024): Astra-Zeneca’ nın Kovid aşısını pazarlama gerekçesiyle geri çektiğini açıklasa da gerçek öyle değil.

http://News.com.au’ un haberi: AstraZeneca aşısı 1 sene önce Avustralya’da durdurulmuştu. Ölümcül kan pıhtısı yan etkisi ortaya çıktıktan sonra dünya çapında geri çekiliyor.

Resim

Kaynak: https://x.com/drahmetrasim/status/1788103003913740633

***

EK 9 (8.5.2024): DSÖ’ nin etkili ve emniyetli dediği aşı piyasan çekildi.

Resim

Kaynak: https://x.com/drahmetrasim/status/1788093484722712975

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: