KOVİD-19 AŞILARI KIRIK KALP SENDROMU’ NA SEBEP OLABİLİYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Kovid-10 aşılarının nadiren Kırık Kalp Sendromu (Takotsubo kardiyomiyopatisi) adı verilen klinik tabloya yol açabileceği bildirildi.

Araştırmacılar literatür taraması yaparak toplam 16 hastayı kapsayan 15 vaka raporunu derlediler. Bunlardan 14 kişiye mRNA aşıları (Pfizer, Moderna), iki kişiye ise viral vektör aşıları (AstraZeneca) yapılmıştı.

Yedi hastada ilk dozdan sonra, yedi hastada ise ikinci dozdan sonra Takotsubo kardiyomiyopatisi gelişti.

Tüm hastalarda yüksek kardiyak troponin düzeyleri, anormal elektrokardiyogram bulguları ve ekokardiyogramlarda sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonunda azalma görüldü.

Hastalar arasında en sık görülen semptom göğüs ağrısıydı, bunu nefes darlığı ve mide bulantısı takip ediyordu. Sonunda 14 hasta iyileşip taburcu edilirken, hastalardan ikisi hayatını kaybetti.

Hastaların yüzde 87,5′ i iyileşip taburcu edildi ancak hastalardan 2’sinin ölümü, “aşıyla ilişkili bu olumsuz olayın potansiyel olarak yaşamı tehdit eden niteliğini” ortaya koyuyor.

Kırık Kalp Sendromu nedir?

Kovid-19 aşısının sebep olduğu Takotsubo kardiyomiyopatisinin patofizyolojisi henüz net değildir; bazı teoriler vardır.

Kovid-19 aşılarının tetiklediği bağışıklık tepkisi, bazı kişiler için “abartılı bir enflamatuar cevapla sonuçlanabilir, bu da endotelyal fonksiyon bozukluğuna, mikrovasküler fonksiyon bozukluğuna ve miyokard hasarına yol açabilir.”

Aşılama ayrıca interlökin-6 gibi proinflamatuar faktörlerin salınımını da uyarabilir.

Ek olarak, Kovid-19 aşısının neden olduğu stres tepkisi potansiyel olarak “otonom sinir sistemini düzenini bozarak kalp fonksiyon bozukluğunun gelişmesine katkıda bulunabilir.”

Takotsubo kardiyomiyopatisi, fiziksel veya duygusal stres faktörlerinin tetiklediği, hayatı tehdit eden geçici sol ventriküler fonksiyon bozukluğudur.

Takotsubo kardiyomiyopatisinin klinik görünümü, akut göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi yaygın semptomlarla birlikte akut miyokard enfarktüsüne benzer.

Belirgin özelliği, tipik olarak sevilen birinin ölümü, travmatik olaylar veya ciddi hastalık gibi yoğun duygusal veya fiziksel stres faktörlerinin ardından ortaya çıkan, sol ventriküler fonksiyonun bozulmasıdır.

İlk kez 1990 yılında Japon hekim Dr. Hikaru Sato tarafından tanımlanan bu duruma, sol karıncığın Japonya’da kullanılan ahtapot yakalama kabına benzeyen balon benzeri şişkinliği nedeniyle “Takotsubo” adı verilmiştir.

Takotsubo kardiyomiyopatisine Japonya dışında stres kardiyomiyopatisi, apikal balon sendromu veya kırık kalp sendromu olarak da anılır.

Gelelim neticeye

Bir aşı veya ilaca ait yan etki çok nadir de görülse, dünya çapında uygulandığında etkilenen insanların sayısı çok fazla olabilir. Hele de bu ölümlere sebep olma riski taşıyorsa.

Kaynak: https://www.cureus.com/articles/206913-a-systematic-review-of-covid-19-vaccine-induced-takotsubo-cardiomyopathy-a-2023-update#!/

Makale: A Systematic Review of COVID-19 Vaccine-Induced Takotsubo Cardiomyopathy: A 2023 Update

Kalp krizi "geliyorum" der mi?

***

EK 1 (4.2.2024): Aşıların etkilerinin, oluşturulduğu hastalığa özel olduğu yönündeki uzun zamandır inanılanın aksine; aşıların olumlu veya zararlı spesifik olmayan etkiler oluşturabildiğini gösteren ikna edici deliller vardır.

Bu derlemede, en yaygın insan aşılarının spesifik olmayan etkilerine ilişkin epidemiyolojik ve immünolojik çalışmalara yönelik PubMed araştırmasına dayanarak bulunan son 40 yılın araştırma raporları derlendi.

Canlı aşıların pozitif spesifik olmayan etkileri tetiklediği, canlı olmayan aşıların ise özellikle gelişmekte olan ülkelerde diğer bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlılığın artmasıyla ilişkili kadın ölüm oranlarının artması da dahil olmak üzere birçok negatif non-spesifik etkileri tetiklediği belirlendi.

Bu negatif non-spesifik etkiler aşılama sekansına, aşılardaki antijen konsantrasyonuna, kullanılan aşı türüne (canlı ve canlı olmayan) ve ayrıca tekrarlanan aşılamaya göre belirleniyordu.

Hedef hastalıklara karşı koruma sağladığı kanıtlanmış olduğundan, canlı olmayan aşıların kullanımının bırakılmasını tavsiye etmiyoruz; bu sebeple, zararlı non-spesifik etkilerin mevcut aşılama sırasını değiştirerek en aza indirilebileceğini düşünüyoruz.

mRNA Kovid-19 aşılarıyla tekrarlanan aşılamaya cevap olarak oluşturulan yüksek IgG4 antikor seviyeleri, bağışıklık sistemini baskılayarak ilgisiz hastalıklar ve enfeksiyonlardan kaynaklanan daha yüksek ölüm oranıyla ilişkilendirildi.

Çoğu Kovid-19 aşısı yapılan ülke, bu tür hastalıktan kaynaklanan ölümlere doğrudan atfedilemeyen yüksek yüzdelerde fazla ölüm oranı bildirdiğinden, mRNA aşılarının genel ölüm oranı üzerindeki non-spesifik etkileri derinlemesine incelenmelidir.

Makale: Do vaccines increase or decrease susceptibility to diseases other than those they protect against?

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38158298/

***

EK 2 (18.2.2024): VAERS’ in 1988’den 2021’e kadar tüm aşı ölümlerine ilişkin verileri: Kovid-19 aşıları bir yılda, diğer tüm aşıların 33 yılda toplamından daha fazla ölüme sebep oldu!!!! Ve bu aşı çocukluk aşı programında da var…

VAERS=Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemi.

Siz de yorumunuzu paylaşın: