TİP 2 DİYABET DÜŞÜK KARBONHİDRATLI BESLENME İLE TAMAMEN DÜZELİYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Modern tıp tarafından teşhis edildiği zaman artık tamamen geçmesi mümkün olmayan ve sürekli ilaç ve/veya insülin tedavisi gerektiren bir hastalık olarak tarif edilen tip 2 diyabetin düşük karbonhidratlı beslenme modeliyle tamamen düzelebileceği bir kere daha gösterildi.

Araştırmaya göre 33 ay süreyle düşük karbonhidratlı diyet uygulanan hastalarda ortalama olarak 10 kilo kaybetti ve HbA1C değeri 63’ den 46’ ya düştü, katılımcıların yüzde 51’ inde diyabet tamamen ortadan kalktı.

Diyabet, hastalıkları bir seneden fazla olmayanların yüzde 70’ inde düzelirken hastalık süreleri 15 seneden fazla olanlarda bu oran yüzde 22 olarak bulundu.

Ayrıca ortalama kolesterol değeri 0.5 mmol, trigliserit değeri 0.9 mmol ve kan basıncı da 12 mm Hg azaldı.

Bu sonuçların sebebi nedir?

Tip 2 diyabetlilerin yüzde 80-90’ ı fazla kilolu veya obezdir ve bunların çoğunda karaciğer yağlanması da vardır.

Karaciğer yağlanmasının azalmasıyla glukoz metabolizması düzeliyor, insülin direnci kırılıyor.

Gelelim neticeye

Tip 2 diyabet kader değildir, genetik değildir.

Tip 2 diyabet beslenme hatalarının bir sonucudur ve bu hatalar ortadan kaldırıldığında tamamen de düzelir.

Tip 2 diyabette hemen ilaç tedavisine başlanan hastaları sağlıklı beslenmeye sevk etmek mümkün olmaz.

Düşük karbonhidratlı beslenme sadece diyabet hastalar ı tarafından değil tüm insanlar tarafından uygulanmalıdır.

Kaynaklar: https://nutrition.bmj.com/content/early/2023/01/02/bmjnph-2022-000544

https://www.medicalnewstoday.com/articles/low-carb-diet-reverses-type-2-diabetes-in-51-of-participants-to-new-study

Makale: What predicts drug-free type 2 diabetes remission? Insights from an 8-year general practice service evaluation of a lower carbohydrate diet with weight loss

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: