ERCİYESTEN ESİNTİLER

27 MAYIS CADDESİ DESTANI

 

Dediler ki: Yirmi Yedi Mayıs’ ta,

Para harman imiş dermeğe geldim,

Bu güzel caddenin filân yerinde,

Bir daire boşmuş, sormağa geldim..

 

Dediler sen de gel kısmetin bekle,

Hasta sayısına yenisin’ ekle,

Dört levha istermiş, olmazmış tekle,

Ben otuz tanesin asmağa geldim..

 

Hâzikler, nâzikler, ehiller burada,

Başka semttekiler çıkıntı, hurda,

Kapı bekletilir sansara, kurda,

Ben kırk-ellisin’ salmağa geldim..

 

Bir hasta gelirse yüzle-yüzonla,

Sonunda çıkarmış gömlekle donla,

Her vak’ a biterse böyle bir sonla,

Ben de nasibimi almağa geldim..

 

Ne derin var ise, buradadır deva,

Kar yağdı soğudu karıştı hava,

Kiminiz hicazkâr, kiminiz nevâ,

Ben papel-buselik çalmağa geldim..

 

Te.Ne.Kem ilk önce atmış temeli,

Cümlenin burada gözü, emeli,

Yumurta gelmeli, culuk yemeli,

Hastayı kaz gibi yolmağa geldim..

 

 

Kayseride 14 Mart Gazetesi:1963