ÇOCUK TÜBERKÜLOZU ARTIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Ülkemizde yapılan bir araştırmada, Verem Savaş Dispanserlerinde izlenen hastaların %12’sini 15 yaş altındaki çocukların oluşturduğu belirlenmiştir.

Çocuk tüberkülozu, klinik tablosu, tanı ve tedavisi bakımından erişkin tüberkülozundan farklı özellikler gösterir.

BULAŞMA

Çocuklar tüberküloz mikrobunu etrafa mikrop saçan erişkin tüberkülozlu hastalardan alırlar. Bulaşma daha çok aile ortamında hasta  bir kişiden ya da çocuğun topluma karıştığı dönemde karşılaştığı başka bir hastadan olur.

Tüberküloz, esas olarak, hasta kişinin öksürmesi, hapşırması ve hatta konuşması sırasında havaya karışan bu damlacık çekirdekleri içinde bulunan mikropların solunmasıyla bulaşır. Konuşma sırasında 200, öksürme ile 3.500 ve hapşırma sırasında da sayıları 1 milyona kadar ulaşabilen damlacıklar oluşur. Bu nedenle, hasta kişilerin öksürme, hapşırma ve hatta konuşma sırasında ağızlarını bir mendille kapatmaları bulaşmanın önlenebilmesi için çok yararlıdır.

Sanıldığının aksine, tüberküloz mikrobu, çatal, kaşık, tabak, bardak… gibi aynı yemek takımlarının ya da havlu, kalem, gözlük, çakmak gibi eşyaların kullanılmasıyla bulaşmaz. Tüberküloz, nadiren tüberküloz hastası olan anneden plasenta yoluyla da bulaşabilir.

HASTALIK

Tüberküloz mikrobunu alan çocukta meydana gelen hastalığa primer infeksiyon adı verilir. Bu çoğu zaman soğuk algınlığına benzeyen belirtilere neden olur ve tedavi edilmediği halde vücutta gelişen bağışıklık sayesinde kendiliğinden düzelir.

Bazı çocuklarda ise,  tüberküloz mikrobuna karşı yeterli bağışıklık gelişemez ve tüberküloz hastalığı ortaya çıkar. Uzun süren öksürük, ateş, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi, kilo kaybı ya da kilo alamama ve hırıltılı solunum en sık karşılaşılan, ancak hiç biri tüberküloza özgü olmaya belirtilerdir.

TEŞHİS

Kesin tüberküloz tanısı için hastanın balgamında tüberküloz mikroplarının üretilmesi gerekir, fakat çocuklardaki hastalıkta mikrobu üretmek çoğu zaman mümkün olmaz. Bu, bir taraftan çocuk tüberkülozunda mikrop sayısının fazla olmamasına, bir taraftan da çocukların etkili balgam çıkaramamalarına bağlıdır.

Bu nedenle çocuk tüberkülozunun tanısında,  tüberkülin testinin (PPD) pozitif olması, çocuğun veremli bir hasta ile temasının olması, çocuğun şikayetleri ve röntgen bulguları büyük önem taşır.

PPD testinin pozitif olması tek başına anlamlı değildir, diğer bulgularla beraber değerlendirilmelidir. Bazen, PPD negatif olduğunda bile aktif tüberküloz olabilir. Aynı şekilde, akciğer röntgeninde saptanan değişiklikler de kesin olarak tüberküloz tanısı koymaya yeterli değildir.

TEDAVİ

Çocuk tüberkülozunun tedavisi mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanın denetimi altında yürütülmeli ve tamamlanmalıdır. Tedavide dört ilaç kullanılır. Tedavi süresi 9 aydır.

Tüberkülozdan korunmak için her yeni doğan bebeğe ilk 2-3 ay içinde BCG aşısı yapılmalıdır. BCG’ nin bir kere yapılması yeterlidir, çünkü aşı, çocuk tüberkülozunun komplikasyonlarını önlemede etkili olmakla beraber, erişkin tüberkülozuna karşı koruyucu değildir.

***

EK 1 (31.10. 2021): The Pathogenesis of Tuberculosis: The Early Infiltrate of Post-primary (Adult Pulmonary) Tuberculosis: A Distinct Disease Entity.

It has long been recognized that tuberculosis (TB) induces both protective and tissue damaging immune responses. This paper reviews nearly two centuries of evidence that protection and tissue damage are mediated by separate disease entities in humans. Primary TB mediates protective immunity to disseminated infection while post-primary TB causes tissue damage that results in formation of cavities. Both are necessary for continued survival of Mycobacterium tuberculosis (MTB). Primary TB has been extensively studied in humans and animals. Post-primary TB, in contrast, is seldom recognized or studied. It begins as an asymptomatic early infiltrate that may resolve or progress by bronchogenic spread to caseous pneumonia that either fragments to produce cavities or is retained to produce post-primary granulomas and fibrocaseous disease. Primary and post-primary TB differ in typical age of onset, histopathology, organ distribution, x-ray appearance, genetic predisposition, immune status of the host, clinical course and susceptibility to protection by BCG. MTB is a highly successful human parasite because it produces both primary and post-primary TB as distinct disease entities in humans. No animal reproduces this sequence of lesions. Recognition of these facts immediately suggests plausible solutions, animal models and testable hypotheses to otherwise inaccessible questions of the immunity and pathogenesis of TB.

Kaynak: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.02108/full

***

Yazı için 1 yorum yapılmış:

  1. […] The article was translated with the permission and check of Prof. Ahmet Rasim Kucukusta. You can read the original form of the article in Turkish clicking here […]

Siz de yorumunuzu paylaşın: