ÇOCUK TÜBERKÜLOZU ARTIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla

Ülkemizde yapılan bir araştırmada, Verem Savaş Dispanserlerinde izlenen hastaların %12’sini 15 yaş altındaki çocukların oluşturduğu belirlenmiştir.
Çocuk tüberkülozu, klinik tablosu, tanı ve tedavisi bakımından erişkin tüberkülozundan farklı özellikler gösterir.

BULAŞMA

Çocuklar tüberküloz mikrobunu etrafa mikrop saçan erişkin tüberkülozlu hastalardan alırlar. Bulaşma daha çok aile ortamında hasta  bir kişiden ya da çocuğun topluma karıştığı dönemde karşılaştığı başka bir hastadan olur.

Tüberküloz, esas olarak, hasta kişinin öksürmesi, hapşırması ve hatta konuşması sırasında havaya karışan bu damlacık çekirdekleri içinde bulunan mikropların solunmasıyla bulaşır. Konuşma sırasında 200, öksürme ile 3.500 ve hapşırma sırasında da sayıları 1 milyona kadar ulaşabilen damlacıklar oluşur. Bu nedenle, hasta kişilerin öksürme, hapşırma ve hatta konuşma sırasında ağızlarını bir mendille kapatmaları bulaşmanın önlenebilmesi için çok yararlıdır.

Sanıldığının aksine, tüberküloz mikrobu, çatal, kaşık, tabak, bardak… gibi aynı yemek takımlarının ya da havlu, kalem, gözlük, çakmak gibi eşyaların kullanılmasıyla bulaşmaz. Tüberküloz, nadiren tüberküloz hastası olan anneden plasenta yoluyla da bulaşabilir.

HASTALIK

Tüberküloz mikrobunu alan çocukta meydana gelen hastalığa primer infeksiyon adı verilir. Bu çoğu zaman soğuk algınlığına benzeyen belirtilere neden olur ve tedavi edilmediği halde vücutta gelişen bağışıklık sayesinde kendiliğinden düzelir.

Bazı çocuklarda ise,  tüberküloz mikrobuna karşı yeterli bağışıklık gelişemez ve tüberküloz hastalığı ortaya çıkar. Uzun süren öksürük, ateş, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi, kilo kaybı ya da kilo alamama ve hırıltılı solunum en sık karşılaşılan, ancak hiç biri tüberküloza özgü olmaya belirtilerdir.

TEŞHİS

Kesin tüberküloz tanısı için hastanın balgamında tüberküloz mikroplarının üretilmesi gerekir, fakat çocuklardaki hastalıkta mikrobu üretmek çoğu zaman mümkün olmaz. Bu, bir taraftan çocuk tüberkülozunda mikrop sayısının fazla olmamasına, bir taraftan da çocukların etkili balgam çıkaramamalarına bağlıdır.

Bu nedenle çocuk tüberkülozunun tanısında,  tüberkülin testinin (PPD) pozitif olması, çocuğun veremli bir hasta ile temasının olması, çocuğun şikayetleri ve röntgen bulguları büyük önem taşır.

PPD testinin pozitif olması tek başına anlamlı değildir, diğer bulgularla beraber değerlendirilmelidir. Bazen, PPD negatif olduğunda bile aktif tüberküloz olabilir. Aynı şekilde, akciğer röntgeninde saptanan değişiklikler de kesin olarak tüberküloz tanısı koymaya yeterli değildir.

TEDAVİ

Çocuk tüberkülozunun tedavisi mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanın denetimi altında yürütülmeli ve tamamlanmalıdır. Tedavide dört ilaç kullanılır. Tedavi süresi 9 aydır.

Tüberkülozdan korunmak için her yeni doğan bebeğe ilk 2-3 ay içinde BCG aşısı yapılmalıdır. BCG’ nin bir kere yapılması yeterlidir, çünkü aşı, çocuk tüberkülozunun komplikasyonlarını önlemede etkili olmakla beraber, erişkin tüberkülozuna karşı koruyucu değildir.

Yazı için 1 yorum yapılmış:

  1. […] The article was translated with the permission and check of Prof. Ahmet Rasim Kucukusta. You can read the original form of the article in Turkish clicking here […]

Siz de yorumunuzu paylaşın: