ULTRA KÖTÜ KOLESTEROL MASALI VE KOLESTEROL PARADİGMASININ İFLASI

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
MEVLÜT DURMUŞ

Uzman biolog Mevlüt Durmuş’ un yazısı:

Süper, mega ve ultra…

Bilim kurgu filmlerinden fırlayan hayali kahraman karakterlerinin bilimsel çalışmalardaki yeni ön ve arka takma adları artık.

Yani bilime kendilerince biraz heyecan katıyorlar.

Naila Rabbani ve arkadaşları (1) da asıl adı MGmin-LDL olsa da, ultra küçük LDL kavramının kullanılmasına yol açarak biraz ortama heyecan kattı…

Ultra kötü (MGmin-LDL) kolesterol masalının özetini bir de bizden dinleyin şimdi: Özellikle tip 2 diyabet hastalarında öylesine bir zararlı bir kolesterol bulunmuş, bu öylesine zararlıymış ki buna sadece kötü kolesterol demek yetmemiş, bu nedenle ultra kötü kolesterol demişler(2)dikkatimiz artsın diye! Ultra kötü kolesterol dedikleri LDL partiküllerini ise şöyle tanımlamışlar: Kanda mevcut kötü LDL partiküllerinden çok daha küçük oluyorlarmış ve yoğunlukları da çok daha fazlaymış bu ultra kötü kolesterolün. Dikkat kötü olan partikül değilmiş gibi aktarılıyor, yani kötü olan onlara göre kolesterol molekülü. Yani yine çaktırmadan, şuuraltımıza kolesterolü işliyorlar, söz konusu haberlerde ve araştırmada suçlu olan çok çok küçülen, bizim kötü dediğimiz LDL partikülünü değil, bu partikül üzerinde bulunan kolesterol molekülü gibi gösteriliyor.

Küçülmüş LDL partikülü masum, küçülmüş partikül üzerindeki kolesterol suçlu, tabii yerseniz!..

Hatırlayın; hani küçük LDL partikülleri vardı (small LDL) ya, onlardan çok daha küçük ve yoğun partiküllere ultra kötü LDL demişler anlayacağınız. Yani küçük LDL partiküllerini (small LDL partiküllerini) de kendi aralarında küçüklük sırasına koyup süper, mega, mega star, ajdastar, tarkanstar ve ultra gibi ön eklerle kendilerine göre bilim yapıyorlar anlayacağınız.

Yani kendi kuyruğunu yakalamaya çalışarak komik duruma düşen kediden farkı kalmadı artık bu araştırmaların, kolesteroldeki paradigmanın iflas ettiğini görmüyorlar, sağ olsunlar sadece güldürmeye yarıyorlar…

Çarmıha Gerilen Molekül Ve Modern Bilimin Kolesterol Masalları ...

Söz konusu çalışmalardaki ‘mega’ aptallıklara gelince…

Size hangi mega aptallığı anlatayım ki, anlatılacak mega aptallık ta kalmadı artık…

1. Sözü edilen araştırmada kolesterol molekülü değil, kötü olarak LDL partikülleridir yani kolesterol molekülünün olayla doğrudan ilgisi yoktur. Kolesterol söz konusu partiküllerde zorunlu olarak bulunması gereken yapısal bir moleküldür. (Hayır, LDL parkikülündeki kolesterolünde olayda ilgisi var diyenlerin mantıkla ciddi sorunları vardır ve partikül ile molekül, molekül ağırlı ve partikül küçülmeleri arasındaki farkı henüz anlayamamaktadır!)

2. Küçük LDL (small LDL) partiküllerin daha da küçük olması elbette daha zararlıdır. Çünkü söz konusu çok çok küçülmüş olan LDL partikülleri (MGmin-LDL) , hücre alıcıları tarafından tanınmadığı için (LDL reseptörlerince tanınmadığı için) karaciğere geri dönemeyecek, kanda mecburen ve zorunlu olarak birikmeye başlayacaktır. Bu LDL partiküllerinin kanda zorunlu olarak birikmesi demek aynı zamanda kanda göreceli olarak (üretim kaynaklı olmayan yükselme) kolesterolün de yüksek olabileceğini gösterir.

3. Kandaki partikül birikimi nedeniyle kolesterolün göreceli olarak yükseldiğini anlayamamak, kanda kolesterol yüksekliğinin üretimle ilişkili olmadığını görememek mega aptallıktır. 

4. Yani küçük LDL partiküllerinin (small LDL), daha küçük olanlarının (MGmin-LDL) daha zararlı olması hiç te abartılacak bir şey değildir. Çünkü reseptörlerce (LDL reseptörleri) tanınmayan ve kanda biriken, çoğalan yoğunluğu artan her partikül savunma hücreleri tarafından yani makrofajlar tarafından yok edilmeye çalışılacak, bu sırada da damarlarda kalsifikasyonlar yani damar sertliği artacaktır. (Küçük partiküller, small LDL- makrofajlar ve damardaki kalsifikasyonları görmemek mega körlüktür.)

5. Söz konusu yayına, özellikle çok çok kötü kolesterol adını vererek, kolesterolden bizi korkutacağını sananlar ise mega aptalca yanılgıya kapılan, kendini araştırmacı sanan bilim adamı kılıklı bir takım insanlardır.

6. Araştırmada asıl olan kolesterol molekülleri değil, LDL partiküllerinin çok ama çok küçülmüş yani kendi deyimleriyle ultra küçük LDL partikülleri olmasıdır, ultra küçük kolesterol molekülü olmaz ve bu nokta gözden kaçırılmakta kolesterol karalanmaktadır ki, bizce asıl ultra aptallık burada ortaya çıkar.

Kısaca;

—Kolesterol molekülü ve damar sertliği paradigması iflas etmiştir, zırt pırt kolesterolü ön veya son ek yaparak, süper, mega ultra gibi kavramlarla süsleyip ‘kolesterol zararlı’ demekten vazgeçin! Zararlı olan kanda dolaşan, çeşitli nedenlerle farklılaşmış ve farklılaşan (LDL) partiküllerdir.

—Küçülen partiküllerin (small LDL) neden küçüldüğünü, hangi maddelerin LDL partikülünde azaldığını araştırın! Çünkü partikül üzerindeki moleküllerde bir azalma olmadan partikül küçülemez, moleküllerde azalma olmadan da LDL partikülü küçülür diyorsanız, lütfen ilkokul kitaplarından ‘yoğunluk ve moleküler ağırlık’ ilişkisini yeniden okuyun veya ilkokul öğretmeninize gidin, ilkokul öğretmeniniz konuyu size iyi öğretmemiş…

—Çok çok küçülen bir partikül (LDL) varsa, partikülün küçülmesine neden olan faktör üzerinde düşünün-partikül üzerinde eksik olan molekülleri tamamlayın. Ultra kötü kolesterol (MGmin-LDL) dediğimiz, ultra küçük LDL partikülüdür ve bir partikül durup dururken küçülmez!
— Mega, Ultra gibi kavramlarla değil, LDL partiküllerinin neden küçüldüğünü, partikül içeriğinde azalan moleküllerin neler olduğunu bulduğunuz (3)zaman bilime gerçek anlamda katkı sağlarsınız.
Gerçeği görmek istiyorsanız!

Gücünüz ve yüreğiniz yetiyorsa, bunları araştırın….
Ve kendi uydurduğunuz, insanları kandırdığınız kolesterol paradigmasının (4)nasıl çöktüğünü gözlerinizle görün!…

http://www.kolesterolmasallar.blogspot.com/

Dipnot ve Kaynaklar
1. Naila Rabbani et al (2011). Glycation of LDL by Methylglyoxal Increases Arterial Atherogenicity A Possible Contributor to Increased Risk of Cardiovascular Disease in Diabetes. Published online before print May 26, 2011, doi: 10.2337/db11-0085 Diabetes May 26, 2011 (http://diabetes.diabetesjournals.org/content/early/2011/05/18/db11-0085.abstract)

2. http://www.dailymail.co.uk/health/article-1391398/Found-ultra-bad-cholesterol-present-elderly-type-2-diabetes-sufferers.html

3. LDL partikülünde yağ asitleri, fosfolipitler ve kolesterol molekülleri eksildiği için, partiküller küçülmek zorunda kalmışlardır.

4. Thomas Kuhn’a göre paradigma (değerler dizisi) bir bilimsel sorunu açıklığa kavuşturmak için ortaya atılmış, yöntem ya da varsayımlar olarak tanımlanır. Başkaları tersini söylese de kolesterol ve damar sertliği ilişkisi de ispat edilmemiş böyle bir paradigmadır.

Siz de yorumunuzu paylaşın: