TOMOGRAFİ MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
CT kadın

Kuzey Amerika Radyoloji Derneğinin Chicago’ daki senelik toplantısında tomografi tetkiklerinin giderek daha fazla yapıldığı ve bunun da kadınlarda meme kanseri riskini artırdığı bildirildi.

Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan “Breast Cancer Risks from Medical Imaging Including Computed Tomography (CT) and Nuclear Medicine among Females Enrolled in a Large Integrated Health Care System” başlıklı araştırmaya göre, 2000 senesinde her bin kadının 100’ üne tomografi yapılırken, bu rakam 2010’ da her bin kadında 192’ ye çıktı. 2010’ da yapılan tomografilerin yarısı göğüs tomografisi idi.

Araştırmacılar, 2000-2010 arasında 1.600’ den fazla kadının tomografi çekimleri sırasında ne miktarda ışın aldıklarını istatistiki modelleme tekniği ile hesapladılar.

En fazla ışına akciğer ve kalp için yapılan tetkiklerde maruz kalındığı belirlendi.

Araştırmaya göre genç kadınlarda risk daha fazla.

Mesela, 23 yaşından daha küçük olan kadınlarda 2 yüksek doz kalp veya akciğer tomografisi sonraki 10 senede meme kanseri riskini iki misli artırıyor.

Araştırmaya katılan uzmanlardan Rebecca Smith-Bindman “Radyolojik incelemelerin her derde deva olduğu şeklinde bir algı vardır ama bunun karşılığının ne olduğu kadınlara çok iyi anlatılmalıdır.

Eğer inceleme gerekliyse risk düşüktür ve yapılmalıdır. Test gerekli değilse yapılmaması daha doğru olur.

Kadınları çok da korkutmamak lazım; çünkü risk çok yüksek değildir. 2 tomografi yapılan 100 bin genç kadının 8’ inde meme kanseri görülürken bu tetkikler yapılmadığında risk 100 binde 4’ dür.

Meme dokusu radyasyona çok hassastır. Bunun için de uygulanan ışın dozuna çok dikkat edilmeli ve mümkünse doz-azaltma programları kullanılmalıdır “ diyor.

Komşu organlar etkilenmiyor

Aynı kongrede sunulan bir başka raporda da mamografi çekimi sırasında tiroit, tükürük bezleri, gözler, göğüs kemiği gibi komşu organların maruz kaldığı radyasyonun ihmal edilebilecek kadar az olduğu bildirildi.

100 kadın üzerinde diğer organların aldığı radyasyonun özel aletler kullanılarak ölçüldüğü araştırmaya göre, mamografi çekimi sırasında tiroitleri ışından koruyan kalkanların kullanılmasının gerekli olmadığı gibi böyle bir uygulama mamografilerin kalitesini de etkiliyor.

KAYNAK: https://www.breastcancer.org/research-news/20130222-4

Siz de yorumunuzu paylaşın: