TANSİYON İLAÇLARI MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kkb meme kanseri

JAMA tıp dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 10 seneden fazla kullanılan “kalsiyum kanal blokeri sınıfından tansiyon ilaçları meme kanseri riskini iki buçuk misli artırıyor” (1).

Araştırma, yaşları 55 ve 74 arasında değişen 880’ i invazif duktal kanser, 1027’ si invazif lobuler meme kanserli ve kontrol grubu olarak kanseri olmayan 856 kadın üzerinde gerçekleştirildi.

Araştırmada, diğer tansiyon ilaçları (idrar söktürücüler, beta-blokerler, ACE-inhibitörleri, anjiyotensin reseptör bloklerleri) için böyle bir risk artışının söz konusu olmadığı da ortaya çıktı.

Kalsiyum kanal blokerleri, kalsiyumun hücre içine girişini engelleyerek kan damarları ve kalpteki kasların gevşemesine sebep oluyor ve böylece kan basıncını düşürüyor, kalbin kasılma gücünü zayıflatıyor ve kalp hızını yavaşlatıyorlar.

Daha önce de kalsiyum kanal blokerlerinin meme kanseri riskini artırabilecekleri gösterilmişti ama bunlar az sayıda hasta üzerinde yapılan ve uzun süreli olmayan çalışmalardı.

Bu iyi planlanmış, uzun vadeli çalışmaya dayanarak sebep-sonuç ilişkisi çıkarılması ve bu ilaçların menopoz sonrası kadınlarda kullanımlarının hemen yasaklanması doğru değil.

Bu sonuçlar sadece bir birlikteliği ortaya koymuş oluyor; kalsiyum kanal blokeri-meme kanseri ilişkisinin daha geniş hasta gruplarında doğrulanması icap ediyor.

Neden kanser riskini artırdıkları bilinmiyor

Bu ilaçların hangi mekanizma ile yani nasıl olup da meme kanseri riskini artırdıkları bilinmiyor ama programlanmış hücre ölümünü önleyerek kanser riskini artırmaları mümkün olabilir.

Bu ilişkiyi, doktora sık giden hastalarda kanser teşhisinin daha sık olmasıyla izah edenler de var: “Hipertansiyonu olan hastalar sık doktora gidiyor ve bu yüzden bunlarda kanser teşhisi de çok oluyor” diyorlar.

Kalsiyum kanal blokerleri ülkemizde de yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor.

Bu araştırmaya göre riskli bulunan kalsiyum kanal blokerleri şunlar:

Amlodipine (Norvasc, Amlodis, Vasocard, Monovas, Amlokard…)

Diltiazem (Diltizem, Altizem, Progor…)

İsradipine (DynaCirc)

Nicardipine (Cardene SR)

Nifedipine (Procardia, Procardia, Adalat…)

Nisoldipine (Syscor)

Verapamil (İsoptin, Ormil…)

Gelelim neticeye

BİR: Bu çok önemli bir araştırma ama sadece buna güvenerek tüm dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan ilaçları bir kalemde silip atmak doğru değil; kalsiyum kanal blokerleri yerinde kullanıldığı zaman çok etkili olan ilaçlar.

Elbette bu sonuçların başka araştırmalarla doğrulanması gerekiyor.

İKİ: Bu arada, kalsiyum kanal blokerlerinin patent süreleri dolduğu için eşdeğerleri piyasayı kaplamış durumda.

Bunlara göre çok daha pahalı tansiyon ilaçlarının satışını artırmak amacıyla ucuz ilaçları karalama kampanyaları yapılabileceğini, insanların kafalarının karıştırılabileceğini de unutmamak lâzım.

ÜÇ: Her tansiyonu birazcık yüksek olana hemen “ilaç yazmamak” gerektiğini de bir kere daha hatırlatmak isterim.

KAYNAK

1. http://www.medpagetoday.com/cardiology/hypertension/40843

2. http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1723871

Siz de yorumunuzu paylaşın: