BAZI ERKEN MEME KANSERİ TİPLERİNDE KEMOTERAPİYE GEREK YOK

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Bir faz III çalışmasında bazı tür erken meme kanserli kadınlarda adjuvan kemoterapinin faydası olmadığı ortaya çıktı.

Hormon reseptörü pozitif, HER-2 reseptörü ve koltukaltı lenf bezleri negatif olan 6711 kadın rastgele iki gruba ayrılarak bir gruba sadece endokrin tedavi bir gruba ise kemoterapiden sonra endokrin tedavi verildi.

90 ay takip sonunda sadece endokrin tedavinin kemoendokrin tedaviden farkı olmadığı tespit edildi, 9 sene sonra da her iki grubun yüzde 83’ ünde herhangi bir hastalık emaresi ortaya çıkmadı.

Uzmanlar, kemoterapi yapılmasına gerek olmayan hastaların özellikle de 50 yaşından büyük olan ve rekürrens skoru 25veya daha az olanların veya 50 yaşından genç olup skorları 15’ den düşük olanların yüzde 85’ e varan kısmının gen testleriyle bulunabileceğini söylüyorlar.

Bu araştırma, tüm dünyada yüzbinlerce kadının kemoterapinin yan etkilerine maruz kalmadan da başarıyla tedavi edilebileceklerini gösteriyor.

Kaynak: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804710?query=pfwRS&jwd=000012279491&jspc=TS

Siz de yorumunuzu paylaşın: