ÇİŞİM BİLİR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Çocuk, İmmünoloji-Allerji Mütehassısı Prof. Dr. Alişan Yıldıran‘ ın yazısı:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasımı yaparken, muhterem hocam Prof. Dr. Hilal Mocan’ın nefroloji alanında Glasgow’da uzmanlığını almış olması dolayısı ile kendisi ile birlikte pek çok hastaya teşhis koymuşluğum, takib etmişliğim, kateder takıp diyaliz yapdırmışlığım vardır.

O zamanlar, biz hastanın idrarını kendimiz mikroskopla muayene eder ve idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığına karar verirdik.

Ateşi olan bir çocuğun mikroskopla periferik yaymasına ve idrarına bakmadan antibiyotik verilmeyeceğini, eğer gerekirse lombar ponksiyon (belinden beyin omurilik mavi alınması ameliyesi) yapılacağını öğrenmişdik. Şimdi ateşi olan çocuğa hemen evvela novalgin iğnesi veya damar içine parasetamol uygulaması yapıyorlar, defalarca pediatri asistanlarını ikaz etmeme rağmen aynı hadiseleri tekrar tekrar görmek eğitim sisteminin çürümüşlüğünü gösterir!…

Adamı hırpalasan ihtisası bırakıyor, piyasada pratisyen hekim profesörden fazla kazanırsa öyle olur tabii…

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu (İYE), gerek akut gerekse de kronikleşdiğinde çok mühim bir sorundur. Akut İYE yüksek ateşin yanında, idrar yaparken yanma tarif edebilen çocukta basit bir idrar tetkiki ve kültürde üreme olması ile kolayca teşhis edilebilir.

Tekrarlayan (rekürren) İYE ise idrar yolları anatomi ve fizyolojisini bozarak böbrek yetmezliğine sebep olması hasebi ile iyi bir takip ve tedavi gerektirir.

Buradaki karşılaşılan en mühim sorun ise bilhassa kız bebeklerde idrar numunesi almanın fevkalade zor olmasıdır, umumiyetle gaita karışır, kültür alınması mümkün olmaz. Bu sebeple, bebeğe sonda takmak veya mesaneye iğne ile girerek numune almak bile gerekebilir.

Ezbere antibiyotik verirsek ne olur? Teşhisin yanlış olması ihtimali, yukarda belirttiğim tekrarlayan İYE’ye dönüşerek böbreklere zarar verme ihtimali sebebi ile çok uygun değildir. Tercih edilmesi gereken antibiyotikler ise yine ayrı bir yazı gerektirir.

Hemen bu noktada erkek bebeklerde anatomik yapı sebebi ile İYE görülme ve tekrarlama ihtimalinin azlığını hatılatmak lazımdır. Eğer görülüyorsa uygun bir zamanda sünnet olması tavsiye edilir.

Son bir kaç yıldır YEDİNCİ GÜN SÜNNETİ hikayesi ayrıca yazılmaya değerdir. Bir aile yenidoğmuş bebeğine genel veya lokal anestezi verilmeden yapılmasını isteyince tepem atdı, bebeklerin canı acır ve ruhi gelişimine menfi tesiri vardır. Benim kanaatim, çocuğun dinini öğrenmesi bakımından 5-9 yaşlar arasında yapılmasıdır.

Dikkat edilirse buraya kadar, başlık hariç tek bir referans bile vermedim ve sadece bir kaç dakikada yazdım, bir buçuk yıl uykusuz gün aşırı nöbet ve onbinlerce hasta takibi, yani fakirin TECRÜBESİ bunların referansıdır. Bir takım akl-ı evvellerin çizikdirdiği saçmalıkları şikayet etmeye bile değmez! Muhterem hukuk profesörü Adem Sözüer beyefendinin isabetle belirttiği gibi ‘Hekimlerin lekelenmeme hakkı vardır’ (2).

Mevzu-u bahis bebek bezi İYE’yi nasıl haber veriyor, onu da söyleyelim. İYE yapan mikroplar umumiyetle gram negatif dediğimiz özelliktedir, ihtiva ettikleri redüktaz enzimi vasıtası ile idrarda bulanan nitratı nitrite çevirirler, beze ilave edilecek basit bir madde bunu tesbit edebilir (3).

Gelelim başlıktaki ‘Doktorum bilmez’ önermesini akla getiren reklam sloganına! Mikroskopda bakmazsa bilmez tabii!

Muhterem Soner Yalçın’ın yine fevkalade isabetle dikkat çektiği gibi memleketimiz sağlık sektörü fevkalade büyük paraların döndüğü adam yiyen bir cangıla dönmüş durumda (4). Bu sebeple, Kistik fibroz hastalığı teşhisinde kullanılan ter testini prensip itibarı ile kliniğimizde uygulamaktan vaz geçmek durumunda kaldık, merak eden olursa anlatırız, ataksi telenjientaziye de geliriz…

Bahsedilen ürün millî ve yerli sıfatını hak ediyor /mu/, onlar ilk defa kendilerinin bulduğunu iddia ediyorlar ama bir iki tıkla 2013’de Pixie Scientific tarafından patentinin aldığını görüyoruz (5).

Neticeye gelince bu ürün ile ilgili olarak;

Bir; Ürünü pek gerekli bulmuyorum.

İki; Tanıtım yanlış yapılmış.

Üç; Sayın Rektörün Üniversite-Sanayi işbirliği atıfı (6) fevkalade mühimdir ama, bir bilene sorsa idi daha doğru olurdu kanaatindeyim…

Kaynaklar:

(1) https://ahmetrasimkucukusta.com/2020/07/25/misafir-yazar/rektorden-cisim-bilir-reklami/

(2) https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-hukuk-profesoru-adem-sozuer-hekimlerin-lekelenmeme-hakki-var-11-681-90494.html

(3) PMID: 25332662

(4) https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/soner-yalcin/hep-ben-mi-dayak-yiyeyim-5949125/

(5) https://www.darkdaily.com/new-smart-diaper-tests-babys-urine-for-urinary-tract-infections-dehydration-and-kidney-problems-then-alerts-babys-doctor-1202/

(6) https://www.istanbulc.edu.tr/tr/haber/cerrahpasa-tip-fakultesi-ogretim-uyelerinin-bulusu-sayesinde-bebeklerdeki-bakter-76007800740053006C003200640044004E00440063003100

Yazı için 2 yorum yapılmış:

 1. Literatürde bu ürünle ilgili yayınlanmış bir çalışmaya rastlamadım.

  Bu kadar övülen, patent alınan, ilk olduğu iddia edilen (ki değilmiş) bir ürünle ilgili bilimsel yayın yapılmış olması gerekir.

  Şu sorulara cevap aradım ama bulamadım:

  BİR: Bu yöntemin hassasiyeti (sensitivity) ve özgüllüğü (specificity) nedir? Yanlış negatiflik yanlış pozitiflik oranları?

  İKİ: Bu ürün uygun maliyetli (costeffective) midir?

 2. Adile dedi ki:

  Bu işletme fakültesi olsa anlarım da tıp fakültesi burası. Olmamış

Siz de yorumunuzu paylaşın: