PROFESÖRLERİN İLAÇ ŞİRKETİ İLÂNLARINDA İŞİ OLAMAZ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Tıp her gün ticarileşiyor.

Hasta tüketici, doktor satış elemanı oldu.

Ticarileşen tıp doktora saygıyı sevgiyi de ortadan kaldırıyor.

Bu, tıbba teknolojinin girmesiyle biraz da kaçınılmaz olan bir durum ama biz öğretim üyeleri (hocalar) de yangına körükle gidiyoruz.

Profesörün ilânda işi olamaz

Hürriyet gazetesinin Seyahat ekindeki tam sayfa bir ilanda profesör unvanlı bir öğretim üyesinin bir ilaç şirketi tarafından üretilen bir besin desteğinin ilânında resmi ve açıklamalarıyla yer aldığı görülüyor.

Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taylan Kav’ ın kendini “üründen bağımsız genel tıp bilgileri veriyorum” diye savunması kabul edilemez.

Burada bir ilaç şirketi binlerce lira vererek daha çok satılabilmesi için bir ürününün reklâmını yapmaktadır ve profesör de buna açıklamalarıyla destek vermektedir.

Doktorlar ticarete âlet olamaz. Asla da olmamalıdır!

İllâ reklâm karşılığı para almak gerekmez

Profesörün bu reklâmdan dolayı kâğıt üzerinde ispat edilebilir maddi bir menfaati olmayabilir ama bu hiçbir şeyi değiştirmez.

Bu menfaat dolaylı yollarla da temin edilebilir.

Cebinden bir kuruş harcama yapmadan birkaç bin dolarlık kongrelere davet edilebilir; hediyeler verilebilir; bu reklâmla alâkasız olarak danışmanlık, ders, seminer, konuşma veya benzeri hizmetler karşılığında ödeme yapılabilir.

Bu ilândan, adının duyurulmasını sağlayarak fayda elde etmesi de mevzubahistir (Nitekim ben bu meslekdaşımın adını ilk defa bu ilân sayesinde duydum).

Oyuna da gelmemek gerekir

Profesör, “Ben bu ilaç şirketinden şimdi de geçmişte de zerre kadar ne maddi ne manevi menfaat temin etmedim ve etmeyeceğim, bu açıklamaları tamamen halk sağlığı adına yaptım” diyorsa tek ihtimal var:

Profesör ilaç şirketi tarafından oyuna getirilmiş, feci şekilde kullanılmış demektir!

Yok eğer “Bu ilânda ismim, resmim ve ifadelerim benden habersiz kullanılmıştır” diyorsa, gazeteye tekzip yazısı göndermiş ve ilaç şirketine karşı dava açmış olması gerekir.

Bu reklâmla üniversite ve profesörlük makâmı da kullanılıyor

Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taylan Kav bu reklâma vatandaş Taylan Kav olarak katılmış olsaydı mesele kalmazdı.

Bu tamamen şahsi bir görüş olurdu ve bunun için de istediği kadar para alır ve bu da kimseyi zerre kadar ilgilendirmezdi.

Oysa ilânda bağlı olduğu kurumun (Hacettepe Üniversitesi), bölümün (Gastroenteroloji Bilim Dalı), profesörlük ve doktorluk makamlarının da adı geçiyor.

Bu, üniversitesinin, bilim dalının ve tüm profesör ve doktorların da reklâma âlet edilmesi demektir.

Başkalarını ve kurumları bilmem ama ben doktor ve profesör unvanlarına sahip biri olarak bu ilândan rahatsız oldum, şikâyetçiyim.

Gelelim neticeye

Hukuktan anlamam, bu durum kanunlara göre suç teşkil eder mi etmez mi bilemem ama bu ilân tıp etiğine yani tıp ahlâkına aykırıdır.

Doktorlar hele bir de onları yetiştiren öğretim üyesi unvanlı kişilerin ilaç şirketlerinin ilânlarında boy göstermeleri son derecede yakışıksız bir durumdur.

Bu ilândan rahatsız olduğumu efkârı umûmiyeye ilân ediyorum.

Aynı rahatsızlığı adı kullanılan Hacettepe Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, tüm diğer profesör ve doktor unvanlarına sahip olanların ve de Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği’ nin de duyup duymadığını merak ediyorum.

Kurumlar “Bunda ne var, isteyen profesör istediği ilânda görünebilir” diyorsa ben de bana gelen teklifleri değerlendireceğim.

Not: Besin desteklerinin sağlıklı yaşamadaki yeri ve bunların reklâmları ayrı bir tartışma ve yazı mevzuudur.

Kaynak: Hürriyet gazetesi, Seyahat eki, 1.Temmuz 2018, sayfa 5.

Yazı için 5 yorum yapılmış:

 1. Dr. Sami dedi ki:

  Üniversiteleri ilaç şirketlerinden bağımsız düşünmek mümkün mü?

 2. Ümit dedi ki:

  yasalara aykırı olduğuna ihtimal vermem fakat çok çok çirkin bir görüntü. Bilim adına ayıp

 3. Muharrem dedi ki:

  Bizde her şeyin bir kılıfı vardır kimsenin endişesi olmasın. Hocam sana da grip aşısı reklamı çok yakışır. Şöyle kolunu açıp aşı yaptırırkenki bir resmin bu işi bitirir. Sen de köşeyi dönersin

 4. doktor dedi ki:

  Yeni gördüm gerçekten çok çirkin.

  Prof. Dr. Taylan Kav’ı kınıyoruz

 5. Şeyma dedi ki:

  Yasalara aykırı olması imkansız çünkü çalınan minarenin kılıfı hazırdır. Buna da bir kulp bulmuşlardır mutlaka.

Siz de yorumunuzu paylaşın: