MODERN (!) TIB

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Prof. Dr. Alişan Yıldıran‘ ın yazısı:

Gündemi takib ederken modern/popüler tıb diye bilim yobazlarının vicdan sahibi, klinik tıbbın bilim değil sanat olduğunu ifade eden hekimlere saldırılarının yersizliği ile alakalı bir yazı yazmayı düşünüyordum. Bu yazı denk geldi (1). Gayet muzib bir üslübu olan muhterem Ahmet Rasim hocanın bu yazıyı da “abur cubur” başlığı altında yayınlaması bahs-i diğer!…

Mezkûr bilim yobazlarının ısrarla MODERN TIP tesmiye etdiği ve evidence-based medicine (galâtı kanıta dayalı tıp; benim tercih etdiğim karşılığı müdellel tababet) zannetdiği, halbuki çok daha evvelden ROCKEFELLER tıbbı olarak tescil edilmiş olan allopathic/orthodox medicine tamamen “evvela hasta et, sonra tedavi ediyorum diye hem para kazan, hem de o kişiyi, toplumu idare et” anlamına gelir (2, 3). Bunun ezoterik-batınî karşılığı ise başka bir yazının konusudur.

Zaten bu sebeble, ülkemizde adı bile bilinmeyen, daha evvelden kabul bile edilmeyen, Sağlık Bakanlığı’nın yakın zamanda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler (4) diye isimlendirdiği osteopatik tıbbı tamamen dışlayarak, bilim dışı kabul ederek ehliyetsiz kişilerin eline düşmesine sebeb olmuşlardır. Bu kişiler şimdi de hekim olmadan, mes’ûliyet almadan bakanlığın verdiği bir sertifika ile hacamat yapıyorum vs diye müthiş paralar kazanmakda, hekimlerin ise muayenehane açmaları yasaklanmakdadır (5). Hekimliği ve tababeti ayağa düşürenleri Allah’a havale ediyorum.

Gelelim listedeki onbeş ilaca, aşağıdaki listede görüleceği üzere bu ilaçların ONBİR adedi ki, bunların altı tanesi monoklonal antikor, üç tanesi immün modülatör, biri islet activating factor olan pertussis toksinin ortaya çıkardığı (aşıdaki tabii ki) diabetin ilacı insülin ve bir tanesi de etkinliği ve hikayesi yine çok ilginç olan bir polisakkarid aşıdır.

Bu ilaçların kısm-i azamîsi kanser ve romatizmal hastalıklarda kullanılmakdadır, yani hayatın ilk iki yılında uygulanan aşılarla doğrudan alakalıdır. Hoop! Alişan, nerden çıkardın bunu değil mi? Hani o MODERN tıp , evidence based medicine dediğiniz tıbbın gold standardı olan çift kör, plasebo kontrollü randomize çalışmalarının etik değildir diye YAPILMADIĞI; ama kendini müdafaa etmekden aciz bebeklere bol keseden uygulandığı için olabilir mi?

İmmünolojinin tarihinin, aşıların ve allopatik yani Rockefeller tıbbının tarihi olduğunu bu sebeple iddia ediyorum zaten.

Allah nasib ederse bu tarihi daha etraflıca yazmaya çalışırız.

2017 yılında dünyada en çok satılan onbeş ilaç (1)

Humira (adalimumab) antiTNFa

Rituxan (rituximab) anti CD20

Enbrel (etanercept) TNF inhibitörü

Herceptin (trastuzumab) HER2 reseptör blokeri

Remicade (infliximab) anti-TNFa

Avastin (bevacizumab) antiangiogenetik monoklonal antikor

Eylea (aflibercept) VEGF inhibitörü intravitreal kullanılıyor

Lantus (insan rekombinant insülin) uzun etkili insülin (6)

Prevnar 13 pnömokok 13 suşuna etkili aşı (7)

Opdivo (nuvolimab) anti-PD1 tümör inhibisyonu

Neulasta (pegylated GCSF) Granulosit koloni uyarıcı faktör

Kaynaklar:

1.http://ahmetrasimkucukusta.com/2018/12/16/abur-cubur-ivir-zivir/dunyada-en-cok-satilan-ilk-15-ilac/

2.http://ahmetrasimkucukusta.com/2016/02/05/misafir-yazar/zikavirus-ve-rockefeller-tibbi/

3.https://lilliputian.me/2018/03/immunogenetik-ve-tarihi-acidan-asi-illuzyonu-prof-dr-alisan-yildiran/

4.http://getatportal.saglik.gov.tr/TR,8594/geleneksel-ve-tamamlayici-tip-uygulamalari-ruhsatlandirma-rehberi.html

5.http://ahmetrasimkucukusta.com/2018/12/01/yazilar/tip-yazilari/beslenme/beslenme-arastirmalari-hatali-ve-bilim-disidir/

6.http://ahmetrasimkucukusta.com/2018/06/29/misafir-yazar/bcg-tip-1-diabet-allerji/

7.https://vitamingiller.com/pnomokok-asisindaki-keramet/

Yazı için 1 yorum yapılmış:

Siz de yorumunuzu paylaşın: