Uz. Dr. Dinçer Erdinç‘ in yazısı: 

“Geleneksel Tıp” olarak 4 yıl önce Kanunu çıkmışken..

Sadece Tıp Fakültesi mezunu Hekimlerin uygulaması YASAL(!) iken..

Bu nedenle, sadece Tıp Doktorlarına uygulama Sertifikası Eğitimi veriliyorken..

Hasta insanlarımızın Yazılı, Görsel ve Sosyal Medyada gözlerini boyayanlar..

Tıp Doktoru olmadığı halde “DOKTORCULUK” oynayan illegal, sözde şifacılar cirit atıyor!

Bu ahval ve şerait içinde, böylesine bir durumu açıklamak için, yukardaki başlığı seçtim.

Baştan şunu hatırlatalım;

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre “ŞİFA için TEDAVİ” yetkisi(!) yasal olarak sadece ve sadece TABİP kişilere aittir..Bunun için Ücret alma hakkı ve yetkisi sadece Tıp Fakültesi mezunu Tabip ve Diş tabiplerine aittir !!

Gelelim eski yanlış adıyla “ALTERNATİF”..yeni gerçek adıyla “GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI” tedavilerle ilgili duruma; 

Evet.. Kasım 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren (G)eleneksel ve (TA)mamlayıcı (T)ıp (GETAT) Yasasıyla birlikte 3000’den fazla Hekim meslektaşımıza 15 çeşit tedavi yönteminin uygulama eğitimi ve yetkisinin verildiğini düşünürsek, artık kronik hastalıktan muzdarip vatandaşlarımızın “EHİL DOKTORLAR” araştırıp bulması ve sağlığını onlara emanet etmesi gerekiyor..

Yoksa, bugüne kadar olmuş-olduğu gibi, hem ŞİFA BULAMAYACAK, hem de maddi-manevi zararıyla, büyük hayal kırıklıkları yaşayacaklar.. en kötüsü de kazanan sadece ŞARLATANLAR olacaktır..

Yani artık Geleneksel Tıp DOKTOR eliyle uygulanıyor, özel klinikler açılıyor!..

Lütfen, bundan böyle, tıp fakültesi mezunu olmayan birisine, hele de bedel ödeyerek, şifa talebinde bulunmayın!..Bulunduğunuz şehir başta olmak üzere ulaşabileceğiniz hekim araştırın..sağlığınıza sıkı sıkıya sahip çıkın..

Bazı hastalar haklı olarak şunu diyebilir, örneğin Tıp mezunu-Doktor olmadığı halde misal hacamatı çok iyi yapan ve (bazı hastalıklarda) şifaya vesile olan kişiler olabilir.. Dünyada bunun örnekleri Almanya gibi ülkelerde mevcut; ama yasal olarak çok sıkı zorlu bir yıllık süreçte eğitiliyorlar ve sadece o uygulama için belirlenmiş şartlarda hastaya dokunabiliyorlar.. bizde böyle bir yasa yok.. bu Sağlık Bakanlığı’ ndan beklenir.. 

Ama mevcut durumda, “MERDİVEN ALTI” riskli uygulamalar boyutundaki bu mevzuda lütfen sağlığınızla oynattırmayın! Yapmayın!.. sonra çok ciddi hasarlar ve mağduriyetlerle kalırsınız..

Hasta psikolojisini çok önemseyen bir hekimim ve “denize düşen” insan halet-i ruhiyesini anlayışla karşılayarak söyleyebilirim ki; 

“Bugüne kadar Tıp Doktorları ilgi göstermediği için “Tamamlayıcı” tedavilerle ilgili boşluğu iyisiyle kötüsüyle (niyet olarak) bazı Tıp Hekimi-olmayan kişiler doldurmaya soyunmuş ve ne yazık ki  manevi(!) duygularınızı ve çaresizlik içindeyken sizlerin ümitleriyle  istismar etmiş olabilir.. ama artık bu tedavileri yapan BİNLERCE, eğitimli-sertifikalı-yetkili TIP DOKTORLARI var ! Binlerce..

Hele de TIBBI ve TAMAMLAYICI TIBBI sentezlemiş Hekim olursa şahane!..

Tam Şifaya ulaşmanız.. artık Tıp Doktoru vasıtasıyla mümkün..

Şifa nasibiniz olsun.