TANSİYON İLAÇLARI MUAMMASI

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Kalp-damar hastalıkları tedavisinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ACE-inhibitörü ve ARB (anjiyotensin reseptör blokerleri) gibi ilaçların ACE-2 reseptör aktivitesini artırdığı ve bu sebeple de KOVİD’ e yakalanma ve ağır hastalık tablosu riskini artırabilecekleri bildirilmişti.

Oysa hakemli bir dergide yayınlanmamış da olsa gözleme dayalı yeni bir çalışma bu ilaçlardan ACE-inhibitörlerinin yaşlılarda ağır KOVİD gelişmesini önleyebileceğini gösteriyor.

USA’ da KOVİD testleri pozitif olan 10 binden fazla hastaya ait veriler üzerinde gerçekleştirilen çalışmada ACE inhibitörü kullanan yaşlı hastalarda KOVİD için hastaneye yatma riskinin yüzde 40 daha az olduğu tespit edildi (1).

Araştırmada ACE-inhibitörü olan 441 hasta başka tansiyon ilacı alan 441 hasta ile ve 412 ARB kullanan hasta da başka ilaç alan 412 hasta ile kıyaslandı.

KOVİD için hastaneye yatırılmaları gereken ve hipertansiyonu olan 7933 hasta üzerinde yapılan ikinci bir çalışmada da ACE inhibitörlerinin de ARB ilaçların da hastane ölüm risklerini azaltmadığı gösterildi.

Daha önce yapılan randomize çalışmalarda ACE inhibitörlerinin pnömoniyi önlediği ama ARB’ lerin böyle bir koruyucu tesirinin olmadığı ortaya çıkmıştı.

Araştırmacılar bu durumu ACE sınıfı ilaçların ACE-2 reseptör etkinliğini artırmasıyla ilişkilendiriyorlar ama ACE ve ARB sınıfı ilaçların ACE-2 aktivitesini artıracağını iddia edenler de var.

ACE inhibitörü ilaçların ACE-2 enzimine bağlanarak virüsün bu reseptöre bağlanmasını engelleyebilir ama bu ilaçların 65 yaşından küçük hastalarda böyle bir etkisinin olmaması izah edilemez.

ACE Inhibitors | almostadoctor

Meta-analiz de bu ilaçları temize çıkarıyor

14 gözleme dayalı çalışmanın değerlendirildiği Annals of Internal Medicine’ de yayınlanan bir meta-analizde her iki sınıf ilacın ağır KOVİD tablosu riskini artırmadığı, semptomatik hastalarda bu ilaçların kullanımı ile pozitif SARS-CoV-2 test sonuçları arasında bir ilişki olmadığını gösteriyor (2).

Analize göre, bu ilaçların hafif veya asemptomatik hastalık riskini artırıp artırmayacağı veya KOVİD tedavisinde faydalı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Gelelim neticeye

BİR: Gözleme dayalı araştırmalarda sebep-sonuç ilişkisi değil bir birliktelik gösterilebilir.

İKİ: Bu ilaçların KOVİD’ deki etkileri ancak ilaç şirketlerinin burnunu sokmadıkları randomize kontrollü çalışmalarla gösterilebilir.

ÜÇ: Randomize çalışmalar ve bunların meta-analizleri yapılmadan bu muamma sürer gider.

Kaynaklar:

1. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.17.20104943v1

2. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1515

 

Yazı için 2 yorum yapılmış:

  1. Arda dedi ki:

    yaşamak bir muamma zaten ilaçlar neden olmasın

  2. Şehzade Murat dedi ki:

    esas beni merak ettiğim acaba kaç kişi gereksiz tansiyon ilacı alıyordur.

Siz de yorumunuzu paylaşın: