UYKU APNESİ BAĞIRSAK MİKROBİYOTASINI DEĞİŞTİRİYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Her taşın altından bağırsak mikrobiyotası çıkıyor.

Farelerde yapılan deneylerde obstrüktif tipte uyku apnesinin bağırsak mikrobiyotasını değiştirerek diyabet, hipertansiyon ve bunama gibi hastalıklara zemin hazırlayabileceği bildirildi.

Araştırmada, bir grup erkek fareye 6 oda havası ve bir gruba da obstrüktif uyku apnesinde olduğu gibi aralıklı olarak düşük oksijen altı hafta solutuldu ve altı hafta sonra farelerin dışkıları toplandı.

Üçüncü bir fare grubunun bir kısmına oda havası bir kısmına ise düşük oksijen solutulan farelerin dışkıları nakledildi ve üç gün bunların uyku kayıtları yapıldı.

Düşük oksijen soluyan farelerin dışkısının nakledildiği farelerin normal uyanıklık dönemlerinde daha uzun ve sık uyudukları tespit edildi ve bu durumun artan uykusuzluğa işaret ettiği düşünüldü.

Oda havası ve aralıklı düşük oksijenli hava soluyan farelerin bağırsak mikrobiyota profillerinin farklı olduğu belirlendi ki bu da dışkı naklinin bağırsak bakterilerini değiştirdiğini gösteriyor.

Bu neticeler, CPAP tedavisine ilaveten bağırsak mikrobiyotasının probiyotikler vasıtasıyla değiştirilmesinin uyku apnesine bağlı bilişsel , kalp-damar ve metabolik problemlerin önlenmesi veya hafifletilmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorlar.

Araştırmacılar, bundan sonra profil değişikliğinin bağırsak- beyin münasebetini ve uykuyu nasıl etkilediğini incelemeyi planlıyorlar.

Gelelim neticeye

Bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı yaşamak için ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz.

Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasına sahip olmanın yolunun da “adam gibi beslenmek” ve “işlenmiş gıdalardan” uzak durmak olduğunu efkârı umumiyeye bir kere daha hatırlatıyorum.

Ben kelle paça yemeye gidiyorum, beni değil bağırsak mikrobiyotasını seven arkamdan gelsin.

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014488620302703?via%3Dihub

***

EK 1 (2.12.2020) Yeni bir araştırmada, kısır erkeklerin bağırsaklarında Anaerococcus türü bakterilerin azaldığı ve Collinsella türü bakterilerin ise arttığı, buna karşılık semende Collinsella’ ların azaldığı ve Aerococcus’ ların arttığı tespit edildi. Kaynak: https://consultqd.clevelandclinic.org/microbiome-reveals-clues-to-idiopathic-male-infertility/

***

EK 2 (23.2.2023): Kabızlara müjde! Düzenli müshil kullanımı, özellikle çoklu müshil türleri veya ozmotik müshil kullananlarda, tüm sebeplere bağlı bunama riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. Kabız olmak beyni koruyor da denebilir. Tuvalet kağıdı tasarrufu da bonusu!

Kaynak: https://n.neurology.org/content/early/2023/02/22/WNL.0000000000207081

Makale: Association Between Regular Laxative Use and Incident Dementia in UK Biobank Participants

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: