KARATAY GARGARA DEDİ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Prof. Dr. Canan Karatay‘ ın yazısı:

Karatay GARGARA Dedi!
Karatay GARGARA dedi, COVİD-19 salgını ülkemizde ve dünyada arttıkça arttı !
‘Halk Karatay’ın yalan söylediğini biliyor’ diyenlere, neden yalan söylemediğimi
bilimsel veri ve gerçeklerle açıklamak istiyorum.
1. Corona-19, yani SARS-Co2, virüsü de diğer grip ve influenza virüsleri gibi
damlacık yoluyla bulaşıyor. Bunu bilmeyen duymayan kalmadı.
2. Damlacık yoluyla bulaşmak demek, ağız, burun boğaz yolu ile bulaşmak
demektir.
3. Yani, bir kişinin hastalanması, yani virüsün vücuda girebilmesi için önce
AĞIZ-BURUN-BOĞAZ kapılarından vize alması ve geçmesi gerekmektedir.
Bunun lamı-cimi yoktur.
4. Ellerin yıkanması bu nedenle son derece önem kazanmaktadır. Sık sık
ellerimizi ılık su ve zeytinyağlı sabunla yıkmamız bu nedenle önemlidir.
‘Ellerinizi ağzınıza, yüzünüze ve burnunuza sürmemelisiniz’
dememizin asıl nedeni, ellerimizde yaşayan virüs ve bakterilerin, ağız,
burun ve boğaz mukozasını, virüs ve bakterilere maruz bırakmamak
içindir. Oldukça önemli bir uyarıdır!
5. Dezenfektanlar ve anti-bakteryel sabunlarla elleri yıkamak, ellerde
bulunan ve cildimizi koruyan mikrobiyomları da öldürdüğü için, gerek
cildimize, gerek tüm vücudumuza zarar vermektedir.
6. Elleri sık sık sabunlu su ile yıkamak en doğal, ve en doğru ve en kesin, ve
en ucuz ve en kolay bir yöntemdir. Elleri yıkama, virüs ve bakterilerin
sayısını azaltarak, bulaşma gücünü zayıflatıyor, virüslerin virülansını
yani, hasta yapabilme olasılığını zayıflatıyor. önlüyor. Bu nedenle, salgın
başladığından beri sürekli olarak BÖYÜK OTORİTELER tarafından el
yıkama öneriliyor.
7. Başta COVİD-19 virüsü olmak üzere, tüm virüs ve bakteriler, damlacık
yoluyla, AĞIZ-BURUN-BOĞAZ’A girerek mukozalara yerleşirler.
Mukozalara yerleştikten sonra, 3-4 gün süre ile orada kendilerine
gelmeye çalışırlar, yani bir kuluçka devri yaşarlar. Üç dört gün geçtikten
sonra, yeni ve yabancı ortama, adapte olup, toparlanıp güçlendikten sonra
hücrelerin içine girmeye başlarlar. Hücre içinde ve çekirdeğinde bulunan
materyalleri kullanarak, çoğalmaya başlarlar. Bu süre 3-4 gün kadardır.
8. İşte kritik olan bu ilk 3-4 gün içinde Karatay GARGARA diyor! Elleri sık sık
yıkama son derece önemli oluyor da, aynı şekilde, dışarı ile sürekli teması
olan, AĞIZ-BURUN-BOĞAZ mukozasının yıkanması neden alay konusu
oluyor? Bilgi eksikliği ya da yetersizliği mi söz konusu acaba?
9. Virüs ve bakterilerin alkali ortamda çoğalamadıkları ve yaşamadıkları bir
çok bilimsel çalışma ile gösterilmiştir.
10. İşte, bu nedenle, Karatay, alkali sular ile, GARGARA YAPMAYI da
önermektedir. AĞIZI-BURUNU-BOĞAZI, alkali DENİZ SUYU, alkali TUZLU
SU, YA DA alkali BİKARBONATLI SU YA DA, alkali ELMA SİRKELİ SU İLE
ÇALKALAMAK, YIKAMAK, BURUNA ÇEKMEK, ile virüslerin daha kapıda
iken sayılarını azaltarak, çoğalmalarının önünü kesmek mümkündür.
GARGARA, Viral ve bakteriyel infeksiyonların riskini azaltan DOĞAL,
KOLAY, UCUZ bir yöntemdir. Tüm ev halkının evlerinde, iş yerlerinde
kolayca uygulayacağı zararı gösterilmemiş bütün kış infeksiyonlarından
koruyan basit bir uygulamadır.
11. O halde, neden AĞIZI-BURUNU-BOĞAZI, alkali olan, DENİZ SUYU, TUZLU
SU, YA DA BİKARBONATLI SU YA DA ELMA SİRKESİ İLE ÇALKALAMAYI,
YA DA GARGARA YAPMAYI, BURUNA ÇEKMEĞİ, önermekte olan Dr.
KARATAY, ‘halk bile onun yalan olduğunu biliyor’ diyerek, bilimsel
olmayan ifadelerle linç ediliyor.
DENİZ SUYU, TUZLU SU, YA DA BİKARBONATLI SU YA DA ELMA SİRKESİ
ALKALİDİR. ALKALİ KILINAN AĞIZ-BURUN-BOĞAZ mukozaları, COVİD-19
VİRÜSÜNE maruz kalınmış olsa bile, virüsler çoğalamazlar, hayatta kalamazlar
ve de hücre içlerine giremezler,.

ALKALİ ORTAM NEDEN SAĞLIK BAHŞEDER?

1943 doğumlu, 78 yaşında, ve 53 yıldan beri bil fiil TIP SANATINI icra etmekte
olan, KARATAY, acaba neden ‘GARGARA’ dedi ?
Senelerce, acil ve koroner yoğum bakımda hayat kurtarmış, kardiyo-pulmoner
canlandırma, yani CPR uygulamış bir kardiyolog bir hekim olarak açıklamak
istiyorum:
SODYUMBİKARBONAT-kimyasal formülü NaHCO3-genel bir şekilde, dünya
çapında acil CPR durumlarında yani canlandırma durumlarında hayat kurtaran,
kalp durmalarında uyguladığımız elimizin altında bulunan en önemli doğal bir
tuzdur. Yoğun bakım ünitelerinde, asiditeyi yani ölümü amacıyla, CPR
durumlarında intra-kardiak ve IV olarak sık sık kullanılmaktadır. IV olarak
kullanıldığında, ilaç diye adlandırılsa da, doğada en çok bulunan ve çeşitli amaçla
kullanılan yaygın Kristal bir tuzdur.
NOT: -HCO3, insan vücudunda, pankreasta, böbrek ve midede sürekli
olarak üretilen, organizmanın asid olmasını önleyen tampon bir maddedir.
Amaç organizmanın asit/alkali dengesini sağlıklı sınırlar içinde kalmasını
sağlamaktır.
SODYUM-BİKARBONAT, insan vücuduna girdiğinde, kanımızı, idrarımızı, tüm
vücut sıvılarımızı ve de tüm hücrelerimizi hızlı bir şekilde asit ortamdan alkali
ortama dönüşmesini sağlar. SODYUM-BİKARBONAT, kanımızı alkali kılan, yani
kanımızın pH değerinin değişmesini önleyen önemli bir tuzdur-önemli bir
tampon İYONDUR.
Tampon görevinin yanı sıra, alkali olan, SODYUM-BİKARBONAT’ın, virüsleri,
bakterileri ve parazitleri de öldürdüğü bilinmektedir. % 5 ya da daha yüksek
oranda konsantrasyonlu SODYUM-BİKARBONAT solüsyonunun, 1-2 dakika
içinde yiyeceklerde bulunan virüslerin %99.99 oranında yok ettiği gösterilmiştir 1
1 Yashpal S.MaIik et al.,Internatonal J of Food Microbiology. The virucidal efficacy
of sodyum bicarbonate on food contacct surface against feline calivirus, a
norovirus surrogate. Volume 109, ıssues 1-2, pages 160-163, 25 May 2006.

3

.
Otto Heinrich Warburg (8 Ekim 1883, Freiburg – 1 Ağustos 1970, Berlin),
Alman fizyolog, tıp doktoru ve Nobel ödülü sahibi, bir çok bilimsel
araştırmasında, virüslerin asit ortamlarda yani, pH < 6.5 olduğunda,
çoğaldığını ve yayıldığını bildirmiştir. pH değeri ortalama > 6.5-7.0 olan
ortamlarda, virüslerin yaşayamadığını göstermiştir.
Kısaca özelleyecek olursak, OTTO WARBURG söyle demiştir:’
‘Do you catch colds and flu frequently? Are you susceptible to canker
sores, sensitive teeth and sore throat?  Are you mentally tired after an
hour of desk work?

All of these symptoms and more may be connected to an imbalance in
the body’s pH, as an over-acidic condition.  pH is a measure of the
acidity or alkalinity of a fluid. Body pH is the key indicator of balance
within the body’s internal fluids – including blood, urine, saliva, and the
fluids between, as well as inside, the cells.
The body’s natural pH balance, which is slightly alkaline, must be
maintained in order for us to feel our best and most energetic.  “An
alkaline body can absorb up to 20 times more oxygen than an acidic
body.” He also found that diseased bodies are acidic bodies, which
repel oxygen and attract the overgrowth of disease-causing micro-
organisms’ 2 .

Dr Otto Warburg’a göre, GRİP VE İNFLUENZA VİRÜSLERİ VE
BAKTERİLER ANCAK ASİDLİ ORTAMDA ÇOĞALIR VE HASTALIK
YAPARLAR! Vücut Ph değerini, > 6.5-7 değerlerinde tutmak, yani ortamı
alkali kılmak kış aylarında grip olma ve influenza olma riskini
azaltmaktadır.

2 Frassetto L, et.al. (2001) Diet, Evolution  and  Aging. Eur.J.Nutr, 40:200-213
The Prime Cause and Prevention of Cancer. Dr Otto Warburg, Lecture delivered
to Nobel Laureates on June 30, 1966 at Lindau, Lake Constance, Germany.

4
Kanada da Farmakolog olan RoseMarie Pierce, B.Sc. Pharm. Virüs ve
bakterilerin pH değeri 6.8-7.2 ortamlarda, soğuk algınlığını, boğaz
ağrısını ve influenza riskini azalttığını bildirmiştir 3 .
‘The viruses and bacteria which cause bronchitis and colds thrive in an
acidic environment.  Keeping our pH in the slightly alkaline range of 6.8-
7.2 can reduce the risk and lessen the severity of colds, sore throats and
bouts of influenza’.
1926 yılında, ABD’li Dr. Volney S. Cheney, ABD HALK SAĞLIĞI MERKEZİNE
göndermiş olduğu mektubunda şöyle yazmıştı:
“In 1918 and 1919 while fighting the ‘flu’ with the U. S. Public Health Service it
was brought to my attention that rarely anyone who had been thoroughly
alkalinized with bicarbonate of soda contracted the disease, and those
who did contract it, if alkalinized early, would invariably have mild
attacks.  I have since that time treated all cases of ‘cold,’ influenza and
LaGripe by first giving generous doses of bicarbonate of soda, and in many,
many instances within 36 hours the symptoms would have entirely abated.  I
have advocated the use of bicarbonate of soda as a preventive for ‘colds,’ with
the result that now many reports are coming in stating that those who took
‘soda’ were not affected, while nearly everyone around them had the
‘flu.’

Özetle Dr. Volney S. Cheney, BİKARBONATLU SU-SODA içenlerde, hastalıklı
ortamda bulunup grip virüsüne bulaşmış olsalar dahi, grip infeksiyonunu
hafif bir şekilde geçirdiklerini bildirmiştir.
ÖNEMLİ NOT: Bu bağlamda buradaki SODA kelimesi, bikarbonatlı su
anlamına gelmektedir. Gazlı şekerli içecek anlamında kullanılmamıştır.

3 RoseMarie Pierce, B.Sc. Pharm. RoseMarie’s core health message focuses on
proper digestion and the pH connection to good health! She emphasizes the
many powerful ways that balancing our body’s pH impacts the quality of our
daily lives.

5
Yani BİKARBONATLI-SODALI SU anlamında kullanılmıştır. Yanlış algıya
neden olmasın
BİKARBONATLI suyun pH değeri yüksektir. Bu nedenle, alkali OLAN
BİKARBONATLI SU, içilince, COVİD-19 virüs riskinin azaldığı da
çalışmalarda gösterilmişitir 4 .

SONUÇ:
AĞIZ-BURUN-BOĞAZI, DENİZ SUYU, TUZLU SU, YA DA BİKARBONATLI SU YA
DA ELMA SİRKESİ İLE ÇALKALAMAK, YIKAMAK, BURUNA ÇEKMEK ya da
GARGARA YAPARAK, MUKOZALARIN pH değerini yükseltir ve alkali yapar.
AĞIZ-BURUN-BOĞAZI MUKOZALARININ alkali olmasını sağlayarak, başta
COVİD-19 olmak üzere, her türlü VİRAL KIŞ GRİBİ infeksiyonlarından
korunmanın, DOĞAL, UCUZ VE KOLAY yoludur. HERKESİN RAHATLIKLA
EVLERİNDE, İŞ YERLERİNDE, ACİL SERVİSLERDE, YOĞUN BAKIM
ÜNİTELERİNDE UYGULAYABİLECEKLERİ BİR YÖNTEMDİR.

İNSANLIK ASIRLARDAN BERİ SALGIN HASTALIKLARLA YAŞAMAKTA VE

SAVAŞMAKTADIR.

SALGIN HASTALIKLAR, 1400 YILINDA DA VARDI, 1918 YILINDA DA VARDI,
2000’Lİ YILLARDA DA VARDI.
2020 YILINDA, YAŞADIĞIMIZ COVİD-19’ SALGINININ SABUNCUZADE’nin,
1400 YILLARINDA, SALGIN HASTALIKLARDAN KORUNMAK AMACIYLA
ÖNERİLERİ VE UYGULAMALRINDAN FARKLI ÖNERİ GETİRİLMEMİŞTİR.
SALGIN HASTALIKTAN KORUNMANIN YOLU; 1. HER TÜRLÜ ÖNLEMİ
ALMAKLA MÜMKÜNDÜR. 2. TİTİZLİKLE KENDİNİ KORUMAK-KOLLAMAKLA
MÜMKÜNDÜR.

4 ISSN: 2643-9824 Vol. 4, Issue 6, June – 2020, Pages: 61-65
www.ijeais.org/ijahmr 1 Anti-oxidant Potential of Potable Alkaline Water Against Viral
nternational Journal of Academic Health and Medical Research (IJAHMR) Vol. 4, Issue 6, June – 2020, Pages: 61-65

6
BU NEDENLE, KARATAY hiç bir zaman YALNIZ, ‘GARGARA YAPMAK
YETERLİDİR’ DE DEMEMİŞTİR VE DE DİYEMEZ. KARATAY SENELERDEN
BERİ, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN ÖNERİLERİNİ HALKA

AÇIKLAMAYA ÇALIŞMAKTADIR.
SABUNCUZADE 1400 KARATAY 2020
1.Ellerini sabunla iyi yıka 1. Doğal sabun ile el yıka

2. Kalabalığa gireme 2. Kalabalığa karışma
3. Uzaktan selam ver 3. Fizik uzaklık: 1.5-2 m olacak
4. İyi Ye, iyi İç 4. Adam gibi beslen (Prof. ARK)

5. Dışarıda dolaşma 5. Kişisel izolasyon
6. Dışarı çıkacaksan yüzünü ört 6. Dışarıda maske tak
NOT: Karatay ek olarak, İYİ UYU, AÇIK HAVADA YÜRÜ, DENİZDE YÜZ
demektedir. Deniz suyu alkalidir ve İYOTLUDUR. SODYUMBİKARBONAT İLE
İYOT bir arada bulunduğunda, geniş spektrumlu anti-mikrobiyal etkisinin olduğu
bildirilmiştir 5 .
SON SÖZ:

KARATAY İŞTE BU NEDENLERLE GARGARA DEDİ !
KARATAY’IN GARGARA DEMESİ OLDUKÇA CİDDİ BİR ÖNERİDİR

GARGARAYA GETİRMEYELİM LÜTFEN!

KAYNAKLAR:

5 Dr. Mark Sircus. SODIUM BICARBONATE. NATURE’S UNIQUE FIRST AID
REMEDY. ISBN 978-0-7570-0394-3. 2014 USA

7

AĞIZ GARGARASI VİRÜSÜ 30 SANİYEDE ÖLDÜRÜYOR.
Cardiff’te yapılan bu çalışmada, gargara için, yüzde 0,07 oranında
setilpridinyum diye kimyasal bir karışım kullanılmıştır.
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta
ahmetrasimkucukusta.com
1. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.13.381079v1.full.pdf
2. https://academic.oup.com/function/article/1/1/zqaa002/5836301
3. https://academic.oup.com/jid/article/222/8/1289/5878067
4. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.26514
5. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.28.359257v1
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32615642/
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32449329/
8. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1097/00005537-199704000-
00013
9.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00016488309132888
10.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-
2273.1985.tb01171.x
11.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18957157/

Yazı için 2 yorum yapılmış:

  1. EYLEM KILIÇ ERKAN dedi ki:

    Bizleri koruduğunuz bilgilendirdiginiz için çok teşekkürler, halk sizin arkanızda, iyi ki varsınız, en derin saygılarımla.

  2. Ayşe Kılıç dedi ki:

    Teşekkürler sizler sayesinde gercekleri öğreniyoruz.İyi ki varsınız, bilgilendirdiğiniz her konuyu destekliyorum .Yanınızdayım

Siz de yorumunuzu paylaşın: