CEVAP VE DÜZELTME METNİ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla

Müvekkil hakkında şikâyetçi ve onu yönlendirenlerce 2011/30378 soruşturma numarası ile müvekkil; şikâyet edilerek, aynı anda basına ve internet gazetelerine, şikâyetle ilgili bilgiler verilmiş olup, aslı olmayan ve basın hukukuna aykırı haberler çıkması sağlanmıştır.

ahmetrasimkucukusta.com adlı internet sitesinde de medikal farmakoloji derneğinin internet sitesinden alınan haberle müvekkil hakkında 19.12.2011 tarihinde “doktor değil, şarlatan”  başlığıyla haber yapılmıştır. Hâlbuki müvekkil Prof. Dr. Adnan İbrahim Saraçoğlu Viyana Teknik Üniversitesinde, Graz Teknik Üniversitesi’nde ve Avusturya Karl Fransez Üniversitesi’nde yıllarca görev yapmış bir kimya profesörüdür. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Kimya Fakültesinde hocalık   olup, Gıda Kimyası, Bitki Kimyası ve İleri Bitki Kimyası dersleri vermektedir.

Müvekkil Prof. Dr. Adnan İbrahim Saraçoğlu çıktığı bütün televizyon programlarında kimya profesörü olduğunun altını çizmektedir. Kimseyi muayene etmesi söz konusu olmadığı gibi zaten ne üniversitedeki fakülte odasında ne de kendi çalışma ofisinde muayene yapılacak bir ortam söz konusu değildir. Yapılan haber Prof. Dr. Adnan İbrahim Saraçoğlu’ndan maddi menfaat sağlamaya çalışan bir takım kişilerin iftiralarına dayanmakta olup hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Prof. Dr. Adnan İbrahim Saraçoğlu hakkında iftira sonucu başlatılan soruşturma neticesinde hocanın iddia edildiği gibi kimseyi muayene etmediği, şikâyeti yapan kişiyi değil muayene etmek daha önce hiç görmediği şikâyetçi kişinin ifadelerinin doğru olmadığı soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verilerek hukuken ispatlanmıştır. Şikâyeti yapan kişinin soruşturma dosyasına bildirdiği ikamet adresinin düzmece olduğu bu adreste herhangi bir kişinin ikamet etmediği, muhtarlıktan alınan belge ile ispatlanmıştır. İftira sonucunda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011/30378 soruşturma numarasıyla başlatılan soruşturmada dosyadaki bütün iddialarının uydurma olduğu ispatlanmış ve Prof. Dr. Adnan İbrahim Saraçoğlu hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Bu haber  “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” md. 9’a göre müvekkilimizin haklarını ihlal edici nitelikte olup yine aynı maddeye göre bu düzeltme yazısının içerik sağlayıcısı tarafından internet ortamında yayımlanması gerekmektedir.

                                            Prof.Dr.Adnan İbrahim Saraçoğlu Vekilleri

                                                 Av. Kemal Ökke – Av. Fevzi Yılmaz

Siz de yorumunuzu paylaşın: