KALP DAMAR HASTALIKLARI ŞEKERDEN FAKİR DİYETLE ÖNLENEBİLİR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Modern tıp, kalp damar hastalıklarının suçlusu olarak hayvansal yağları ve kolesterolü gösterir, şekerin adını ağzına almaz.

Tüm dünya bu tavsiyeye uydu ve sonuçta kalp-damar hastalıkları patladı.

Bugün dünyanın birçok ülkesinde bir numaralı ölüm sebebi kalp krizi, felç ve diğer damar tıkanıklıklarıdır.

Bu hastalıkların ortaya çıkması ve gelişmesinde beslenme son derecede önemlidir.

Yeni bir çalışmada kalp damar hastalıklarının karbonhidrattan yani şekerden fakir diyetle önlenebileceğini gösteren veriler elde edildi.

1758 katılımcı üzerinde yapılan 38 randomize çalışmanın meta-analizinde karbonhidrattan fakir diyetin LDL pik partikül boyutunda artış ve LDL partikül sayısında azalma tespit edildi.

LDL pik partikül boyutu üzerindeki etki, kısmen müdahale grupları arasında kilo kaybındaki farklılıklarına bağlandı.

Küçük yoğundan daha büyük LDL alt sınıflarına doğru bir kayma olduğu gösterildi.

Karbonhidrat kısıtlı diyet müdahaleleri ile ortalama LDL partikül boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Gelelim neticeye

Hem kalp damar hastalıklarından hem tüm diğer kronik hastalıklardan korunmanın yolu atalarımızın beslenme modelidir.

BİR: Mutfağımızda soğuk sızma zeytinyağı ve hakiki köy tereyağından başka hiçbir yağın yeri yoktur. 

İKİ: Bitkisel yağların ve margarinlerin adı bile ağza alınmamalıdır.

ÜÇ: Her türlü şekere zehir gözüyle bakılmalıdır.

Kaynak: https://academic.oup.com/ajcn/advance-article-abstract/doi/10.1093/ajcn/nqab212/6308082?redirectedFrom=fulltext

Good taste can be bad for your health[1]- China Daily Asia

***

EK 1 (21.9.2022): Hiperglisemi, obezite, anormal kolesterol seviyeleri, hipertansiyon ve sigara içme gibi çeşitli faktörler kalp krizi riskini artırır. Brezilya’da yürütülen ve PLOS ONE dergisinde yayınlanan bir makalede bildirilen araştırma, bu faktörlerin etkisini ölçtü. 

Araştırmacılar, her bir risk faktörüne atfedilen ölümlerin sayısını belirleyerek 2005 ve 2017 yılları arasında toplanan Brezilya nüfusu için verileri analiz etti. Çalışmanın amacı, uzun süredir Brezilya’da önde gelen ölüm nedenleri olan kardiyovasküler hastalıkların insidansını azaltmak için daha etkili stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktı.

Çalışma, kardiyovasküler hastalıktan ölümle ilişkili her bir faktörün etkisini ölçtü. Hiperglisemi, diğer faktörlerden 5 ila 10 kat daha fazla korelasyon gösterdi.

12 yılda 17 bin ölüm önlendi

Önceki araştırmalar, risk faktörlerindeki değişiklikler tarafından önlenen veya ertelenen ölümlerin sayısını hesaplamak için bir denklem kurmuştu. Buna dayanarak, araştırmacılar, ortalama yaşam beklentisiyle karşılaştırıldığında “erken” ölüm oranını hesapladılar ve diyabet insidansı daha düşük olsaydı, analiz edilen dönemde yaklaşık 5.000 kişinin kardiyovasküler hastalıktan ölmeyeceği sonucuna vardılar. 

Öte yandan, söz konusu 12 yılda sigara kullanımının azaltılmasıyla en az 17.000 ölüm önlendi.

Yazarlara göre, bulgular, sigarayı azaltma stratejilerinin kardiyovasküler hastalıktan ölümleri azaltmak için anahtar olduğuna dair kanıt sağlıyor.

Cinsiyete özgü farklılıkların, diyabet ve hipergliseminin kadınlar için erkeklerden daha önemli risk faktörleri olduğunu gösteren diğer çalışmaların bulgularını yinelediğini belirten bilim adamları için erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıklar da önemliydi.

Makale: Analysing the impact of modifiable risk factors on cardiovascular disease mortality in Brazil

Kaynak: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0269549

***

EK 2 (22.3.2023): Amerikan Kalp Derneği: “Diyetteki kolesterol ile kalp-damar hastalığı riski arasında bir bağlantı bulmadığından, gıdalardan kolesterol alımına ilişkin sayısal bir tavsiye olamaz”.

Kaynaklar:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/327329.php#1

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000743

***

 

Siz de yorumunuzu paylaşın: