ALTERNATİF BİLİMLER AKADEMİSİ!

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
obez kadın 4

Çocuk İmmunoloji ve Allerji uzmanı Prof. Dr. Alişan Yıldıran‘ ın yazısı:

Değerli Ahmet Rasim Hocamın ikazı ile; izinde olduğum için kısıtlı internet imkanım ile güncel medyada aşılar ile ilgili habere muttalî oldum (1).

Vay canına, güzel ülkemde meğer, üç temel prensibini “Liyâkat, Özgürlük ve Dürüstlük “ olarak belirten “Bilimler Akademisi” diye cafcaflı ismi olan bir dernek (tüzüğü olduğuna göre herhalde dernekler kanununa tabi bir dernek olmalıdır) varmış!

Bu derneğin beş değerli üyesi dört gün önce “Bilim Akademisi’nin aşı ile ilgili görüşü” başlıklı bir bildiri yayınlamış (2), malum varakpâre de bu bildiriciği bugün haberleştirmiş!

Bendeniz de, belki gerçekden ilmî bir mütalaâ okuyup bilgimi arttıracağımı zannetmiş ve heyecan duymuşdum, fakat heyhat!..

Hukûkî mülâhazaları dışında tek bir referans verilmeyen, âfâkî ön yargılar dışında tek bir ilmî görüş belirtilmeyen, derneğin “Raporlar” başlığında yayınlanan ve diğer raporlarına üslûb açısından hiç benzemeyen “Bildiri” (2) şu şekilde son buluyor;

“…Bilim Akademisi adına raporu hazırlayan üyeler:
Prof. Dr. Murat Akova (Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı) Prof. Dr. Bertil Emrah Oder (Anayasa Hukuku Profesörü)
Prof. Dr. Önder Ergönül (Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı) Prof. Dr. Şevket Ruacan (Patoloji uzmanı)
Prof. Dr. Kemal Türker (Fizyoloji doktoru) “

Birisi bile çocuk doktoru, immünoloji ve/veya vaksinoloji uzmanı olmayan değerli bilim adamları daha yazdıkları yazının bildiri mi, rapor mu olduğuna karar verememişler.

Acaba iki gün önce yayınlanan “follow the big money” makalesi (3) ile alakası olabilir mi?. Malum; ilmî araştırma için finansman sağlanması gerekir, zaten Türk çocukları da sağlamdır, onlara bir şeycikler olmaz!?

Aşı konusunda bu değerli arkadaşlara, fakirin ve Ahmet Rasim hocanın yazılarını okumalarını, Google diye bir açık istihbarat allâmesi olduğunu, hastalıkdan öldüğünü sandıkları 2.5 milyon çocuğun açlık, susuzluk ve savaşlarda öldüğünü (4) aşı gibi stratejik bir ilimin millî olması gerekdiğini, yedi adet sonuç verdikleri raporda bu sonuçlara ulaşmayı sağlayacak hiç bir ilmî veri olmadığını, bu sonuçlara ulaşmalarını sağlayacak yayınlar yapmaları gerekdiğini (aslında bunu biliyor olmaları gerekir tabii) naçizâne hatırlatmak isterim (5).

Mevzu-u bahis bildiride ehemmiyet atfedilebilecek hukûkî mülahaza “Yüksek sağlık riski taşıyan bulaşıcı hastalıklarda çocuklara yönelik zorunlu aşı uygulaması, hukuksal açıdan kişinin maddi ve manevi bütünlüğü hakkı, çocuk hakları, sağlık hakkı ve devletin kamu sağlığını koruma ödevine ilişkin temel anayasal güvenceleri ilgilendirmektedir” şeklinde direk off-side ile başlıyor, çünki çocukluk çağı aşı takviminde mecbûrî tutulan aşıların hiç biri; en azından bugün, yüksek sağlık riski tanımına uymamakdadır (7).

Ayrıca sayın mezkur hukukçu konu ile ilgili son hadiselerden ve meslekdaşının yazılarından haberdar olmayabilir (8, 9, 10).

Ekşi sözlüğe göre; ‘kuruluş amacı türkiye’de tüm bilim alanlarında; 
araştırmaları, bilimci kişiliğini, araştırıcılığı özendirmek, 
bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak, 
gençleri, bilim ve araştırma alanına yöneltmek, Türkiye’deki bilimcilerin ve araştırmacıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak, 
bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkartılmasına yardım etmek olan (ve ancak) eylül 1993’te yürürlüğe giren 497 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan’; ‘Şerif Mardin gibi bir bilim insanının üyeliğini, islamcıları koruyor gibi saçmasapan bir gerekçe ile hem de iki kez reddeden sözde bilim yuvası’ .. şeklinde tanımlanan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) (11) ile ilgili olarak vikipedide ise; idârî olarak ideolojiden bilime yönlendirildikden sonra “27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile fiilen özerk bir kurum olmaktan çıkarıldığı ve hükûmete bağlı bir kuruluş haline getirildiğini ileri süren bazı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeleri, 2 Eylül 2011 tarihinde anasayfasından duyurduğu kamuoyu bildirisi‪[1]‬ ile “istifa etmeyi ve yeni bir yapıda örgütlenmeyi düşündüklerini” dile getirmişlerdir (12) bilgisi verilmekdedir.

Başlığın mânâsını ve bilimin sadece bir araç olduğunu bilmem anlatabildim mi?!.. (sekiz/onyedi).

Kaynaklar
(1) http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29721174.asp
(2) http://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2015/07/BilimAkademisiAsiDuyurusu2015.pdf
(3) http://www.globalresearch.ca/mandatory-vaccination-in-california-follow-the-big-money/5466615
(4) https://www.youtube.com/watch?v=omnskeu-puE
(5) https://personel.omu.edu.tr/tr/yildiran/diger-yazilarim
(6) http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/07/19/yazilar/tip-yazilari/enfeksiyonlar/otizm-bagirsak-hastaligi-mmr-asisi-iliskisi-dogru-mu/
(7) http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/07/04/misafir-yazar/cocuklara-hangi-asilar-neden-yapilmali-hangileri-neden-yapilmamali/
(8) http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/06/21/bir-tavsiye/ikiz-bebeklerine-asi-yaptirmayan-savcinin-hukuk-zaferi/
(9) http://gidahareketi.org/Cocuklara-Zorla-Asi-Yapilmasi-Yasal-Mi–69-sayfasi.aspx
(10) http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/06/22/misafir-yazar/ulkemizde-zorla-asi-yapilabilir-mi/
(11) https://eksisozluk.com/tuba–2239160
(12) https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye_Bilimler_Akademisi

 

Siz de yorumunuzu paylaşın: