COVİD-19 ÇOCUKLARDA NEDEN HAFİF SEYREDİYOR VE ÖLÜMLERE YOL AÇMIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

EK 1 (27.10.2020): Solunum yollarına tüp konmasını takiben melatonine maruz kalmanın hem Covid-19’lu hem de Covid-19 olmayan hastalar üzerinde olumlu etkileri olduğu, entübasyonu takiben melatonin tedavisinin solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalarda çok iyi netice verdiği belirlendi.

***

COVİD-19 ÇOCUKLARDA NEDEN HAFİF SEYREDİYOR VE ÖLÜMLERE YOL AÇMIYOR

Covid-19’ un bebekler ve 9 yaşından küçük çocuklarda ağır belirtiler görülmemesini izah eden çeşitli görüşler olmakla beraber bunun kesin sebebi belli değildir.

9 yaşın altında ölümler de yoktur ama bu yaştan sonra artmaya başlar; en yüksek ölüm oranları 80 ve üzerindeki yaşlardadır.

Bunun çocuklarda melatonin seviyesinin yüksekliği ile ilgili olabileceğini düşündüren bazı iddialar var.

Buna delil olarak da melatoninin, covid-19’ da ağır solunum yetersizliği ve akciğer hasarının (ARDS/ALI) başlamasını tetikleyen NLRP3 inflamazomları baskılaması gösteriliyor.

65-70 yaş arası sağlıklı insanlarda ölçülen maksimum melatonin seviyesi 49.3 piko gram, 75 yaşın üzerinde en yüksek değer 27.8’ dir.

Buna karşılık çocuklarda melatonin seviyesi erişkinlere göre çok yüksektir ve onlarda da yaş ilerledikçe düşmeye başlar.

1-5 yaş arası çocuklarda 325 pg/ml, 5-11 yaş arasında olanlarda ise 133 pg/ml’ dir.

Buna göre küçük bir çocuğun melatonin seviyeleri sağlıklı erişkininkinin 10 misli fazladır.

Gelelim neticeye

BİR: Bu birliktelik çok değerli olmakla beraber bundan melatoninin tedavi kullanılabileceği gibi bir netice çıkarmak için geniş kapsamlı ve kontrollü araştırmaların yapılması gerekir.

İKİ: Sağlıklı yaşamanın temel unsurlarından olan karanlıkta 7-8 saat gece uykusunun ne kadar önemli olduğu bir kere daha anlaşılıyor ama melatonini hap olarak almanın ne kadar işe yarayacağı belli değildir.

Kaynak: https://www.evolutamente.it/covid-19-pneumonia-inflammasomes-the-melatonin-connection/

Targeting NLRP3 (Nucleotide-Binding Domain, Leucine-Rich ...

***

Bunları daha teferruatlı olarak okumak isteyenler için:

Melatonin NLRP3 inflamazomları inhibe eder.

Melatoninin, sirkadiyen ritimle ilgili biyolojik fonksiyonları düzenleyen kronobiyotik etkileri iyi bilinir ama bunun dışında da pek çok etkileri daha vardır.

NLRP3 inflamazom da melatoninin hedeflerinden biridir.

Sitokin fırtınasının NLRP3 inflamazom tarafından başlatıldığı dikkate alındığında melatoninin Covid-19 hastalığı ile savaşta da önemli rolü olabileceğini akla getirir.

Buna göre, yaşına bakmaksızın bir kimsede yeteri kadar melatonin varsa covid-19’ un etkileri ciddi şekilde baskılanacak, ARDS/ALI riskleri azalacak demektir.

9 yaşın altındaki çocuklarda belirtilerin hafif veya orta derecede olması, ağır tabloların ortaya çıkmamasının sebebi melatonin olabilir.

İnsanların çoğu için en çok melatonin üretimi gece saat 2-3 arasıdır.

65-70 yaş arası sağlıklı insanlarda ölçülen maksimum melatonin seviyesi 49.3 piko gram, 75 yaşın üzerinde en yüksek değer 27.8’ dir.

Buna karşılık çocuklarda melatonin seviyesi erişkinlere göre çok yüksektir ve onlarda da yaş ilerledikçe düşmeye başlar.

1-5 yaş arası çocuklarda 325 pg/ml, 5-11 yaş arasında olanlarda ise 133 pg/ml’ dir.

Buna göre küçük bir çocuğun melatonin seviyeleri sağlıklı erişkininkinin 10 misli fazladır.

Birçok melatonin desteğinde bir tablette 3-5 mg melatonin bulunur ve 1.000.000 pg 1mg’ dır.

Gece hormonu adıyla da bilinen melatoninin çeşitli hastalıklardaki enflamasyonu teşvik ve baskılayıcı tesirleri son senelerde yoğun olarak araştırılmıştır.

Sepsis tedavisinde sitokin fırtınasının kontrolü temel hedeftir.

NLRP3 inflamazomun takma adı “Sepsis için Pandora’ nın kutusudur”.

NLRP3 inflamazomları melatoninin doğrudan hedefindedir.

Hayvan deneylerinde sepsiste melatoninin mitokondri homeostazı, reaktif oksijen türlerinin azaltılması, enflamasyonu teşvik eden sitokinlerin üretiminin azaltılmasını sağladığı gösterilmiştir.

Melatonin, farelerde NLRP3’ ü inhibe ederek sepsiste miyokarttaki enflamasyonu, kalp yetersizliğini önler, hayatı uzatır.

Kronik olarak düşük dozlarda melatonin, yaşlı farelerde enflamasyondaki artışı, reaktif oksijen türleri ve mitokondri hasarını önlediği gibi akut uygulamada da ağır enflamatuar cevapları baskılar.

Bunlara göre, melatoninin ARDS/ALI’ yi NLRP3 inflamazomun baskılanmasıyla önler.

Hayvanlarda ALI modellerinde melatoninin akciğer hasarını, makrofaj ve nötrofillerin akciğeri infiltre etmelerini önlediği gösterilmiştir.

Melatonin fareleri akut akciğer hasarından NLRP3 inflazomların aktivasyonunu -ekstraselüler histon salgısını baskılayarak ve histonların başlattığı NLRP3 inflamazom aktivasyonunu bloke ederek- inhibe etmek suretiyle korur.

Hayvan deneylerinde ARDS’ nin ilerlemesi kombine melatonin ve mitokondri tedavisiyle anlamlı derecede azaltılmıştır.

Melatonin mekanik ventilasyona bağlı akciğer hasarından da korur

ARDS/ALI tablosundaki Covid-19 hastalarının çoğu zaman entübe edilerek mekanik ventilasyon ihtiyacı vardır.

Bu müdahale işe yarasa da özellikle de yeterli oksijenasyonun ve CO2 eliminasyonunun sağlanabilmesi için yüksek basınç ve tidal volümlerin kullanıldığı hastalarda ventilatöre bağlı akciğer hasarı gelişir.

Melatonin reseptör agonistleri ile yapılan fare çalışmalarında bu hasar önlenebilmiştir.

Yüksek dozlarda H1N1 influenza virüsü ile enfekte edilen farelerde antiviral ilaçla beraber melatonin de verilmesinin sadece antiviral verilmesine göre hayatta kalma süresini uzattığı belirlenmiştir.

Gebelerde de son üç ayda melatonin seviyesi ilk üç aya göre iki mislinden fazla artmıştır.

Bir hastanede yapılan çalışmaya göre, covid-19 ile enfekte olan gebelerin hiçbirinin ağır zatürre geçirmemeleri ve ölmemelerinin, bebeklerinde enfeksiyon görülmemesinin sebebi melatonin olabilir.

Kaynak: https://www.evolutamente.it/covid-19-pneumonia-inflammasomes-the-melatonin-connection/

***

EK 1 (27.10.2020): Solunum yollarına tüp konmasını takiben melatonine maruz kalmanın hem Covid-19’lu hem de Covid-19 olmayan hastalar üzerinde olumlu etkileri olduğu, entübasyonu takiben melatonin tedavisinin solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalarda çok iyi netice verdiği belirlendi. Melatoninin iltihaplanmayı baskılayarak etkili olduğu düşünülüyor. Kaynak: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20213546v1

Yazı için 3 yorum yapılmış:

  1. Merve dedi ki:

    Bugün CNN’ de ismini şimdi aklıma getiremediğim bayan bir hoca ki galiba nöroloji hocası idi eşarbından nasıl maske yapılacağını anlattı. hem de birkaç defa. Allahım bu tıp meğer hiçbir şeymiş. Virüse karşı düştüğü şu hale bakın eşarpla maske nasıl yapılır

  2. Mükerrem dedi ki:

    Allah çocuklarımızı korusun inşallah

  3. Habibe Yaşar dedi ki:

    Çocuklarda reseptörler az sebep odur diye okumuştum bir yerde.

Siz de yorumunuzu paylaşın: