KOLESTEROL İLAÇLARI DAMAR SERTLİĞİNİ ÖNLEMİYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
lupus

Amerika’ da yapılan ve Arthritis & Rheumatism isimli tıp dergisinde yayınlanan bir çalışma kolesterol ilaçlarının (statinler) genç lupuslu hastalarda klinik olarak belirti vermeyen aterosklerozun ilerlemesini ekilemediğini gösterdi.

Araştırma yaşları 10-21 arasında olan ve hastalık belirtileri çocukluk çağında ortaya çıkan 221 hasta üzerinde yapıldı. Kolesterol seviyeleri çok yüksek olanlar, böbrek yetersizliği ve aktif nefrotik sendromu olanlar çalışmaya alınmadı.

Hastalar iki gruba ayrılarak mutad tedavilerine (aspirin-hidroksiklorokin-multivitamin) ilaveten bir gruba günlük dozu kilosuna göre belirlenerek 10 veya 20 miligram atorvastatin diğer gruba ise plasebo yani boş ilaç verildi. Bu hastalar 3 sene süreyle takip edildiler.

Aterosklerozun ilerlemesi ultrason ile karotis atardamarı intima-medya kalınlığı (mean-mean common carotid intima-medial thickness= CMIT) ile değerlendirildi ve 3 sene sonunda statin alan grupla plasebo alan grup arasında bir fark olmadığı belirlendi. Ortalama-maksimum CMIT’ da da istatistiksel bir farklılık yoktu.

Atorvastatin alan gruptakilerde hsCRP, total kolesterol ve LDL-kolesterol seviyeleri plasebo alan gruptakilere göre daha düşüktü.

Araştırmacılar, bu sonuçlara göre atorvastatinin  CMIT’ daki ilerlemeyi etkilemediğinden bu ilaçların lupuslu çocukların tedavilerinde rutin olarak kullanılmasının yeri olmadığını bildiriyorlar.

Buraya kadar her şey iyi ama uzmanların atorvastatin alan grupta CMIT ilerlemesinin istatiksel olarak anlamlı olmayan iyileşme eğilimi gösterdiğini ve statinlerin genel olarak iyi tolere edildiğini belirterek bu ilaçların daha aktif hastalığı olan özel gruplarda etkili olabileceği şeklinde yorumlamaları biraz zorlama olmuş.

Bu son ifade araştırmacıların özgür yorumu mudur yoksa katılımcılardan bazılarının ilaç firması ile ilişkileri olması ve araştırmanın Pfizer tarafından desteklenmesinin etkisi var mıdır, karar sizin.

Lupus nedir?

Kısaca lupus adıyla bilinen sistemik lupus eritematosus, deri, eklem, böbrek, kalp ve akciğer zarı gibi pek çok organı tutabilen, bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı bir hastalıktır.

Bu hastalığın çocuk ve erişkinlerdeki uzun vadedeki komplikasyonlarından biri kalp krizi ve felçlere yol açan aterosklerozdur. Lupuslu hastalarda erken yaşta koroner kalp hastalığı ortaya çıkma riski normal insanlara gore 8 misli fazladır. Lupuslu kadınların menopoz öncesi sağlıklı kadınlara göre kalp krizi ihtimalleri de 50 misli fazladır.

KAYNAK

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.30645/abstract
Benim görüşüm:

Aterosklerozun sadece kolesterolle ilgili bir hastalık olmayıp kolesterol dışında pek çok etkenin rol aldığı bir “enflamasyon” olduğu hesaba katıldığında statinlerden mucize beklemenin beyhude bir umuttan başka bir şey olmadığı bir kere daha ispat edilmiş oluyor.

Yazı için 1 yorum yapılmış:

  1. tuna erinçler dedi ki:

    Hastalar;”Sen önce rakıdan, sigaradan, tatlıdan vazgeç,fazla kilolarından kurtul.” diyen hekimi sevmezler, ilaç yazanı severler. Bazı hekimlerin kolesterol ilaçlarından vazgeçmek istemeyişlerinin nedenlerinden biri de bu olabilir. Bu da ilaç yapıp satanların işine gelir.

Siz de yorumunuzu paylaşın: